Звітна конференція кафедри теорії та історії культури

06.02.2020 | 21:30

6 лютого відбулася щорічна звітна наукова конференція філософського факультету. На кафедрі теорії та історії культури заслухали доповіді викладачів і аспірантів: про час як універсалію культури, специфіку релігійної антропології київської філософської школи, релігійно-філософські погляди І.Огієнка, проблему автентичності у філософсько-етичних пошуках А. Шопенгауера та С. К’єркегора, актуальні мистецькі проєкти Венеційської бієнале, про сприйняття ікони в сучасному суспільстві, культурну пам’ять у пісенній культурі шістдесятників. Теми викликали інтерес колег, а також заохотили до жвавих дискусій і планів подальшого обговорення у рамках науково-методичного семінару кафедри.