Lyubomyr Skochylyas

Phone (office): +380322394108

Email: lyubomyr.skochylyas@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com

ORCID profile: orcid.org

Web of Science (Publons) profile: www.webofscience.com

Academia.edu profile: openedu.academia.edu

Facebook profile: www.facebook.com

LinkedIn profile: www.linkedin.com

ResearchGate profile: www.researchgate.net

Research interests

 • Political analysis,
 • theories of power,
 • public opinion,
 • elections,
 • parties,
 • political communication

Courses

Publications

New publications (2017-2022)

Thesis

 1. Скочиляс Л.С. Деякі аспекти теоретичних дебатів про співвідношення виборів та демократії // Стан, проблеми та перспективи розвитку науки, освіти та суспільства: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 2 серпня 2022 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2022. 54 с.
 2. Скочиляс Л. Політична лінгвістика як методологія аналізу політичної комунікації // Філософсько-психологічні аспекти духовності сталого розвитку людства, міжнародна наук.-практ. конф. (2021; Львів). Збірник тез VII Міжнародної науково-практичної конференції “Філософсько-психологічні аспекти духовності сталого розвитку людства”, 20 квітня 2022 р. / за ред. Л.В. Рижак ; відповід. за вип. Н. І. Жигайло, Ю. В. Максимець. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. – C.181-183.
 3. Скочиляс Л. Місцеве самоврядування в електоральному зрізі //  Integration of Education, Science and Business in Modern Environment: Summer Debates: Proceedings of the 4th International Scientific and Practical Internet Conference, August 15-16, 2022. FOP Marenichenko V.V., Dnipro, Ukraine. –  P.59-63.
 4. Скочиляс Л. Місцеві вибори 2020: основні тренди на тлі унікальних передумов / Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, Н. Жигайло. – Львів, 2021.
 5. Скочиляс Л.С. «Кольорові революції» як вияв прагнення до демократії і політичної свободи / Феномен свободи у контексті цивілізаційних викликів XXI століття: матеріали міжнародної науково-практичної конференції 23-24 травня 2019, м. Львів. – Л.: 2019. – С.277-280.

Articles

 1. Skochylyas L., Hajduk J. Analiza lingwistyczna komunikacji wyborczej Partii Sługa Narodu w czasie wyborów samorządowych we Lwowie w 2020// Language. Culture. Politics. International Journal, 2022, 1.
 2. Скочиляс Л. Вибори в умовах форс-мажору / Політичні партії і вибори: українські та світові практики : зб. ст. і тез за результатами міжнародної наукової конференції «Малі політичні партії та актори у політичному процесі на регіональному та локальному (субнаціональному) рівнях : Україна і світ» – шостої у рамках серії міжнародних конференцій кафедри політології «Політичні партії і вибори : українські та світові практики» (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 26–27 листопада 2021 року / [за ред. Анатолія Романюка і Віталія Литвина]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. – Вип. 6. – C.167-176. 
 3. Скочиляс Л. Партії і вибори як елементи формування органів місцевого самоврядування / Політичні партії і вибори : українські та світові практики : зб. ст. і тез за результатами наук. конф. “Політичні партії і вибори : українські та світові практики” (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 21 жовтня 2017 року / відп. за випуск Анатолій Романюк, Віталій Литвин. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – Вип. 2. – С.260-269.
 4. Скочиляс Л. Детерминанты электорального поведения: от «экологизма» к «коммуникативизму» // Language. Culture. Politics. International Journal, 2018, 1. – C. 189-207.
 5. Partyjno-elektoralny pomiar kształtowania samorządu terytorialnego / Lyubomyr Skochylyas // Studium Europy Srodkowej i Wschodniej/ Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie – Kutno, – Grudzien 2017. – NR 8, Połrocznik – s.128-137.
 6. Ewolucja prawna i polityczna instytucji prezydenta na Ukrainie: od Krawczuka do Poroszenki / Lyubomyr Skochylyas // Studium Europy Srodkowej i Wschodniej/ Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie – Kutno, – Czerwiec 2017. – NR 7,Połrocznik – s.124-134.
 7. Інститут президента в Україні: правова і політична еволюція // Любомир Скочиляс // Гуманітарні дисципліни у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів: зб. наук. статей. Випуск 6. / Відп. за випуск О.Полянський. – Львів, Друк на потребу, 2017.

Books

 1. Політична влада: курс лекцій. – Л., 2022.

 

Recent publications (1995-2016):

 1. Скочиляс Л. Політологія : навч-метод. посібник / Л. Скочиляс, О. Шиманова., Р. Парійчук-Брухаль. – Л.: ПП Сорока Т. Б., 2014. – 192 с.

Articles

In foreign editions

 1. Skochylyas L. Rewolucja pomarańczowa na Ukrainie, dżinsowa rewolucja na Białorusi: powody zwycięstwa pierwszej i upadku ostatniej / Lyubomyr Skochylyas, Juriy Hajduk // Studium Europy Srodkowej i Wschodniej/ Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie – Kutno, – Grudzien 2016. – NR 6,Połrocznik – s.172-185.

In domestic editions

 1. Скочиляс Л. Формування місцевих органів влади в Україні: виборчі інструменти на тлі політичних викликів / Л. Скочиляс // Гуманітарні дисципліни у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів. Випуск 4. – Л. : ПП Сорока Т. Б. – 2014. – С. 165 – 179.
 2. Скочиляс Л. “Некласична парадигма” транзитології: засадничі постулати / Любомир Скочиляс // Гуманітарні дисципліни у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів : [зб. наук. ст.]. – Л., 2013. – Вип. 3. – С. 115 – 127.
 3. Роль громадянського суспільства у посткомуністичних перетвореннях / Любомир Скочиляс // Гуманітарні дисципліни у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів: зб. наук. статей. – Л.: Друк на потребу, 2012. – С.154-165 с. (1 друк. арк.).
 4. Місце політичної освіти у підготовці фахівців з фізичного виховання і спорту / Скочиляс Л. С. // Гуманітарні дисципліни у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів фізкультурно-спортивного профілю. – Львів : ЛДУФК, 2011. – С. 80–92. (1 друк. арк.).
 5. Вплив досліджень громадської думки з ґендерної проблематики в Україні на вирішення актуальних питань рівності Гендерна мапа Центрально-Східної Європи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми,       21 – 22 квітня 2011 р./ редкол.: Н.Д.Світайло, В.П. Павленко. – Суми: Сумський державний університет, 2011. – 154 с. (авт. – 0,1 др. Арк.)
 6. Що ми знаємо про НАТО ? / Л. Скочиляс // Україна-НАТО: регіональний вимір, Львів, грудень 2008 р.Львів: ЦПД, 2009. – С. 8791.
 7. Вибори 2007 р. і їх відлуння у регіонах / Регіональний вимір політичного процессу в Україні у 2007 р. – Львів: ЦПД. – 2007. – 112 с.
 8. Політична криза в Україні у 2007 р.: причини і можливі наслідки / Регіональний вимір політичного процесу в Україні у 2007 р. – Львів: ЦПД. – 2007. – 112 с.
 9. Формування органів влади як результат виборчого процесу 2006: Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції, Львів, 17 червня 2006 року / Укл.А.Романюк, Л.Скочиляс. – Львів: ЦПД ЛНУ ім.І.Франка, 2006. – 108 с.
 10. Політичний аналіз як сфера діяльність і навчальна дисципліна // Вісник Львівського університету, Серія „Філософські науки”. – 2005. – №8. – С. 230-239.
 11. Адміністративний ресурс: його розуміння суб’єктами та учасниками виборчого процесу і способи протидії // Політичний процес в Україні у 2004 році: регіональні аспекти (Матеріали конференції, Львів, 12 лютого 2005 р.)/ Упоряд. Романюк А., Скочиляс Л. – Львів: ЦПД, 2005. – С.91-98. (у співавт.)
 12. Скочиляс Л. Політична регіоналістика: предметне поле і теоретико-методологічні основи / Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки. 2002. Вип. 4.

Monographs

 1. Скочиляс Л. Електоральна карта Львівщини  міжрегіональному зрізі/ В.Зінчук, Н.Мельникова, Л. Скочиляс, Ю. Сліпецька, О. Шиманова. – Львів: ЦПД, 2010. – 168 с. (у співавт.) 2,6 др. арк.
 2. Скочиляс Л. Аналіз ефективності державної політики / А. Романюк, Л. Скочиляс, Ю. Сокирка, О. Шиманова. – Львів: ЦПД, 2009. – 144 с. (у співавт.) 2,2 др. арк.
 3. Скочиляс Л. Від Соборності до Незалежності: стан та динаміка інтеграції українського суспільства / А. Романюк, Л. Скочиляс, Ю. Сокирка, О. Шиманова.– Львів: ЦПД, 2009. – 124 с. (у співавт.) 2,0 др. арк.
 4. Перспективи політичної реформи у контексті президентських виборів 2010 року. – Львів: ЦПД, 2010. – 132 с.
 5. Суспільно-політична ситуація на Львівщині у квітні 2006 – березні 2007 рр. – Львів: ЦПД, 2007. – 116 с. (у співавт.)
 6. Дострокові парламентські вибори 2007: аналітичний звіт за результатами моніторингу виборчого процессу у Львівській області. – Львів: ЦПД, 2007. – 132 с. (у співавт.).
 7. Стан громадянського суспільства в Україні: Міжрегіональний зріз та Львівщина. – Львів : ЦПД, 2007. – 96 с (у співавт.).
 8. Виборчий процес-2006  в Україні: політико-правові аспекти та регіональні особливості. – Львів: ЦПД ЛНУ ім.І.Франка, 2006. – 202 с. (у співавт.)
 1. Адміністративний ресурс у виборчій кампанії і способи його нейтралізації. Львів: ЦПД, 2005 – 160 с. (у співав.).
 2. Політичні партії на Львівщині напередодні виборів-2006: Довідник-посібник – Львів: ЦПД ЛНУ ім.І.Франка, 2005. – 188 с. (у співавт)
 3. Львівщина: портрет на фоні президентських виборів-2004. / Романюк А., Скочиляс Л., Бучин М., Варгас В. – Львів: ЦПД, 2004. – 110 с.
 4. Актуальні проблеми захисту прав громадян в Україні. 2000 рік. – Львів, ЦПД, 2001. – 260 с.

Other publications

 1. Центрально-Європейська ініціатива: Довідник (у співавт.). – Львів, Центр політичних досліджень. – 1999, 64 с.
 2. Парламент України: Типи політичної поведінки депутатських груп Верховної Ради 13 скликання. – Львів, ЦПД, 1998. –  48 с.
 3. Механізми партійної інституалізації політичних інтересів на рівні влади // Політичний процес у сучасній Україні: стан і перспективи розвитку. – Львів: Паїс, 1998.
 1. Законодавча база парламентської діяльності політичних партій в Україні // Політичний процес в Україні: збірник наукових праць. – Львів, ПАІС. – 1998.
 2. Нормативно-правова база парламентської діяльності політичних партій України і Росії // Студії політологічного центру «Генеза». – 1998, №1;
 3. Розташування  депутатських груп українського парламенту у площині політико-ідеологічних орієнтацій // Студії політологічного центру «Генеза». – 1997, №2.(у співавт.)
 4. Сучасні парламенти: структура та повноваження // Студії політологічного центру «Генеза». – 1997, № 1 (у співавт.).
 5. Імперська політика Росії в СНД // Генеза. – 1995, №3.
 6. До питання про розвиток політичного процесу у Росії на сучасному етапі // Студії політологічного центру «Генеза». – 1995, №3.
 7. Рух та УРП сьогодні: спроба порівняння // Українське слово, 1995.

Biography

Lyubomyr Stepanovych SKOCHYLIAS (April 1, 1973, Sudova Vyshnya, Lviv region) – political scientist, candidate of political sciences (PhD) (Parliamentary activity of political parties of Ukraine and Russia in the post-Soviet period: comparative analysis, 1999), associate professor (2002).

Graduated from the Faculty of Journalism of the Ivan Franko National University of Lviv (1995), postgraduate studies at the Faculty of Philosophy (1998).

Senior lecturer (1999), associate professor of the Department of Ukrainian Studies, LDIFK (1999–2000). Assistant (2001), associate professor (2002) at the Department of Political Science of Ivan Franko National University of Lviv.

Completed an international internship at the University of Kansas (USA) (October 2004 – January 2005).

Teaching materials

Courses

Bachelor’s degree

1 year

Political analysis and forecasting
Sylabus

2 year

Political power
Sylabus

Psephology
Sylabus

Political communication and PR

3 year

Political linguistic

4 year

Internet and new media in politics

Master’s degree

1 years

Subnational regimes
Sylabus

Schedule

Page with teachers schedule not found!