image001

Проект Міжнародного Вишеградського Фонду (МВФ), спрямований на імплементацію навчального курсу

"Порівняльний аналіз політичних інститутів країн Вишеградської групи й інших країн ЦСЄ"

для студентів-магістрів кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка

image003image005image007

 

 

Головна сторінка

Про МВФ і проект

Новини й оголошення проекту

Координатори і викладачі проекту

Гостьові лектори проекту

Програма проекту

Цільова аудиторія проекту

Перший етап (перший рік) проекту

Другий етап (другий рік) проекту

Третій етап (третій рік) проекту

Бібліотека проекту

Науковий сектор проекту

Галерея проекту

Контактна інформація

 

 

Вишеградський фонд

Кафедра політології

Філософський факультет

Університет

 

Програма проекту

 

Назва проекту українською мовою: Порівняльний аналіз політичних інститутів країн Вишеградської групи й інших країн ЦСЄ

Назва проекту англійською мовою: Comparative analysis of political institutions of V4 and other CEE countries

 

Організатор проекту: International Visegrad Fund.

Реалізатор проекту: Львівський національний університет імені Івана Франка (кафедра політології).

 

Координатори та викладачі проекту: доктор політичних наук, професор Романюк А.С. та кандидат політичних наук, доцент Литвин В.С. (кафедра політології).

Гостьові лектори проекту: доктор габілітований, професор гуманітарних наук Богдан Шляхта (Ягеллонський університет) та доктор філософії, доцент кафедри політичних наук та міжнародних відносин Андреа Шмідт (Печський університет).

 

Мотиваційна зумовленість проекту: У 2014 р. Україна та Європейський Союз підписали та парафували угоду, яка зумовила початок європейської інтеграції України до ЄС. Це передбачає реалізацію Україною послідовних кроків із метою наближення до стандартів і критеріїв розвинених країн, а згодом і можливого набуття Україною повноправного членства в ЄС. Відповідно, Україна та функціонери повинні критично оцінювати результати попереднього політичного розвитку та досвіду європейської інтеграції країн Вишеградської групи й інших країн Центрально-Східної Європи. Ці країни з моменту одержання чи відновлення їхньої незалежності і повалення авторитарних політичних режимів вибрали політику вступу в ЄС і успішно інтегровані в єдиний європейський простір у 2004 та 2007 роках. Унаслідок цього в них значною мірою змінено та модифіковано політичні інститути, а досвід цього має теоретичну та практичну значущість для України. Це зумовлює актуальність проекту "Порівняльний аналіз політичних інститутів країн Вишеградської групи й інших країн ЦСЄ", як навчального курсу, необхідного для українських студентів-політологів.

 

Орієнтовний термін й особливості реалізації проекту: Проект у рамках гранту заплановано на три роки, але викладання курсу "Порівняльний аналіз політичних інститутів країн Вишеградської групи й інших країн ЦСЄ" триватиме значно довше. На це є згода керівництва університету та наявність усіх відповідних акредитаційних документів. Офіційною датою запуску проекту є серпень-вересень 2015 р., коли завершиться вступна кампанія на магістратуру кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка. Впродовж першого етапу (року) проекту запланована публікація навчального посібника, який присвячений питанням навчального курсу. Він сприятиме ефективному засвоєнню знань про політичні інститути усіх країн Вишеградської групи та інших країн Центрально-Східної Європи, а також сприятиме популяризації діяльності Міжнародного Вишеградського Фонду в Україні. Упродовж кожного року проекту (2015–2018 рр.) заплановане створення та/чи розширення бібліотеки наукової і навчальної літератури, яка присвячена проблемам і питанням навчального курсу. Викладання навчального курсу заплановано на кожний перший семестр кожного навчального року і здійснюватиметься в основному українською мовою у формі лекцій, семінарів та самостійної роботи (окрім занять гостьових лекторів). Навчальний курс укладатиметься за такою структурою: 18 годин – лекції, 18 годин – семінари, 36 годин – самостійна робота. Лекції та семінари проводитимуть два гостьові лектори та два викладачі університету.

 

Короткий опис навчального курсу: Метою курсу є виявлення характеру та змісту основних напрямків розвитку національних політичних інститутів країн Вишеградської групи та інших країн Центрально-Східної Європи після падіння "Берлінської стіни" і вироблення механізми адекватної порівняльної оцінки національних (у тім числі українських) політичних інститутів. Основні завдання навчального курсу: дізнатися специфіку переходу від авторитаризму до демократії у країнах Вишеградської групи та інших країнах Центрально-Східної Європи; проаналізувати еволюцію соціополітичних поділів у країнах Вишеградської групи та інших країнах Центрально-Східної Європи; визначити інституційну та функціональну розмаїтість інституту президентства в країнах Вишеградської групи та інших країнах Центрально-Східної Європи; виявити роль та значення інституту парламенту в країнах Вишеградської групи та інших країнах Центрально-Східної Європи; окреслити концептуальні характеристики урядів, виділити різноманітність і своєрідність урядових структур у країнах Вишеградської групи та інших країнах Центрально-Східної Європи; проаналізувати різні виборчі системи та їхній вплив на політичні інститути країн Вишеградської групи та інших країн Центрально-Східної Європи; окреслити основні тенденції в розвитку та трансформації партійних систем країн Вишеградської групи та інших країн Центрально-Східної Європи; дослідити процес еволюції громадянського суспільства та різноманітності громадянської активності в країнах Вишеградської групи й інших країн Центрально-Східної Європи; намітити розвиток місцевої демократії в країнах Вишеградської групи й інших країн Центрально-Східної Європи; проаналізувати особливості формування і трансформації парламентської опозиції в країнах Вишеградської групи й інших країн Центрально-Східної Європи; з'ясувати основні риси інтеграції країн Вишеградської групи й інших країн Центрально-Східної Європи до Європейського Союзу.

 

У результаті вивчення курсу студент-магістр повинен: знати умови та чинники трансформації політичних інститутів в умовах переходу від авторитаризму до демократії, еволюцію основних етапів демократичного транзиту, особливості процесу інтеграції країн Вишеградської групи та інших країн Центрально-Східної Європи до ЄС і НАТО; вміти оперувати поняттями порівняльного аналізу, оцінювати відповідність конкретного стану соціально-політичного розвитку країн Вишеградської групи та інших країн Центрально-Східної Європи головним тенденціям еволюції політичних систем, розуміти сутність становлення громадянського суспільства, його структури, ролі громадської думки в країнах Вишеградської групи та інших країн Центрально-Східної Європи, визначати значення виборів для суспільства і громадянина, а також оцінювати відповідність виборів міжнародним стандартам демократичності виборів, розуміти суть легітимності влади в країнах Вишеградської групи та інших країн Центрально-Східної Європи, бачити переваги та проблеми в розвитку демократії у країнах Вишеградської групи та інших країн Центрально-Східної Європи, вміти використовувати інструменти якісного та кількісного (індексного) аналізу для вивчення політичних інститутів.

 

Мови викладання навчального курсу: українська (здебільшого), польська та англійська.

 

Планована кількість студентів, щорічно залучена до проекту: 30 студентів денної форми навчання.

 

Тематична (лекційна, семінарська та самостійна) структура навчального курсу:

 

з/п

Назва теми

1

Політична трансформація країн Вишеградської групи та інших країн Центрально-Східної Європи: умови, чинники та особливості

2

Соціополітичні поділи в країнах Вишеградської групи та інших країнах Центрально-Східної Європи

3

Унітарний та федеративний устрій країн Вишеградської групи та інших країн Центрально-Східної Європи

4

Інститут глави держави у країнах Вишеградської групи та інших країнах Центрально-Східної Європи

5

Порівняльна характеристика парламентів країн Вишеградської групи та інших країн Центрально-Східної Європи

6

Порівняльна характеристика урядів країн Вишеградської групи та інших країн Центрально-Східної Європи

7

Вибори та виборчі системи в країнах Вишеградської групи та інших країнах Центрально-Східної Європи

8

Особливості формування і трансформації політичних еліт країн Вишеградської групи та інших країн Центрально-Східної Європи

9

Місце партій і партійних систем у країнах Вишеградської групи та інших країнах Центрально-Східної Європи

10

Особливості формування та трансформації парламентської опозиції в країнах Вишеградської групи та інших країнах Центрально-Східної Європи

11

Розвиток місцевої демократії у країнах Вишеградської групи та інших країнах Центрально-Східної Європи

12

Становлення і розвиток громадянського суспільства в країнах Вишеградської групи та інших країнах Центрально-Східної Європи

13

Процес європейської інтеграції країн Вишеградської групи та інших країн Центрально-Східної Європи

 

Деталізована програма навчального курсу (українською мовою)

 

Деталізована програма навчального курсу (англійською мовою)

 

 

Кафедра політології філософського факультету

Львівського національного університету імені Івана Франка,

м. Львів, вул. Університетська 1, ауд. 206

тел. (032) 239-41-08, 239-43-40,

e-mail: k_polit@ukr.net