image001

Проект Міжнародного Вишеградського Фонду (МВФ), спрямований на імплементацію навчального курсу

"Порівняльний аналіз політичних інститутів країн Вишеградської групи й інших країн ЦСЄ"

для студентів-магістрів кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка

image003image005image007

 

 

Головна сторінка

Про МВФ і проект

Новини й оголошення проекту

Координатори і викладачі проекту

Гостьові лектори проекту

Програма проекту

Цільова аудиторія проекту

Перший етап (перший рік) проекту

Другий етап (другий рік) проекту

Третій етап (третій рік) проекту

Бібліотека проекту

Науковий сектор проекту

Галерея проекту

Контактна інформація

 

 

Вишеградський фонд

Кафедра політології

Філософський факультет

Університет

 

Про МВФ і проект

 

Міжнародний Вишеградський Фонд (англ. International Visegrad Fund, пол. Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, словац. Medzinárodný vyšehradský fond, чеськ. Mezinárodní visegrádský fond, угор. Nemzetközi Visegrádi Alap) – фонд, який створений відповідно до угоди, укладеної 9 червня 2000 р., у рамках проекту Вишеградської групи із фінансової підтримки міжнародних ініціатив. Угода укладена між Республікою Польщею, Словацькою Республікою, Чеською Республікою, Угорщиною. Резиденція Фонду знаходиться в м. Братиславі. Офіційна мова Фонду – англійська.

Бюджет Фонду у 2006 р. становив 3,340 млн. €; у 2007 р. 5,139 млн. €; у 2008 р. 5,789 млн. €; у 2009 р. 6,196 млн. €; у 2010 р. – 6,000 млн. €; у 2011 р. – 6,598 млн. €; у 2012 р. – 7,530 млн. €, у 2013 р. – 7, 800 млн. €. Кожна із чотирьох держав-членів вносить до Фонду однакову частку, яка у 2006 р. становила 0,8 млн. €, а у 2012 р. поступово зросла до 1,75 млн. €.

Метою Фонду є підтримка співпраці між країнами Вишеградської групи та їх спільного представництва в третіх країнах. Ці цілі реалізуються шляхом надання фінансової підтримки діяльності, пов'язаної із заохоченням та розвитку: культурної співпраці; наукового і дослідницького обміну й співпраці в галузі освіти; молодіжного обміну; транскордонного співробітництва; туризму тощо.

http://visegradfund.org/wordpress/wp-content/uploads/logo/visegrad_fund_logo_web_inverse_800.jpg

Фонд є юридичною особою. До керівних органів Фонду належать Конференція міністрів закордонних справ та Рада послів. До виконавчих органів належать виконавчий директор і заступник виконавчого директора. До адміністративного органу належить Секретаріат Фонду. Чотири рази на рік (1 березня, 1 червня, 1 вересня та 1 грудня) розподіляється допомога так званих "малих" грантів, які становлять до 6000 €. Двічі на рік (15 березня, 15 вересня), Вишеградський Фонд надає "стандартні" гранти, розміри яких починаються від 6001 € та зазвичай не перевищують 20 000-30 000 €. Вибір програм визначається Радою послів, які при прийнятті рішень керуються наступними критеріями: проект повинен бути пов'язаний з діяльністю Вишеградської групи і бути результатом співпраці партнерів Групи; проект повинен мати рекламний аспект та бути спрямованим до широкої аудиторії; проект повинен підтримувати інтеграцію країн Вишеградської групи з ЄС і в межах Групи; проект має підтримувати місцеві ініціативи. Чим більше проект відповідає вищезазначеним критеріям, тим більша ймовірність отримати грант з Міжнародного Вишеградського Фонду. Дослідницький грант від Фонду може бути отриманий університетами, приватними університетами, дослідницькими центрами, приватними особами й підприємствами та місцевими органами влади.

Ключові грантові програми Міжнародного Вишеградського Фонду: "малі гранти" (річний сумарний бюджет 640 000 €), "стандартні" гранти (річний сумарний бюджет 2200 000 €), "стратегічні гранти" (середній бюджет кожного проекту – 40 000 €), "університетські гранти" (річний сумарний бюджет 280 000 €), "стратегічні конференції" (річний сумарний бюджет 400 000 €), "програми Visegrad+", а також об’єднані дослідницькі програми Вишеградської групи та Японії.

Міжнародний Вишеградський Фонд реалізує стипендіальні програми, щорічним бюджетом 1 190 800 €, серед них: внутрішні гранти у межах Вишеградської групи, гостьові гранти у країни Вишеградської групи, виїздні гранти з країн Вишеградської групи, гранти на відвідування архівів організації "Open Society" у Будапешті, а також гранти на навчання у Тайвані.

Міжнародний Вишеградський Фонд у 2012 р. запустив програму "Східне партнерство" (з щорічним бюджетом 1 456 800 €), в рамках якої відбувається посилення та вдосконалення співпраці між країнами Вишеградської групи та країнами "Східного партнерства", серед яких Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова, а також Україна. Основними цілями є сприяння соціально-економічній трансформації, демократизації та регіональній співпраці країн "Східного партнерства", особливо через розвиток громадянського суспільства, а також підтримку співпраці між місцевими органами влади, університетами та окремими громадянами.

Ключові платформи Міжнародного Вишеградського Фонду: VisegradV4 Think Tank Platform, Visegrad Find, Visegrad Books, а теж Visegrad Group.

Призначення Вишеградського гранту університетського навчання (Visegrad University Studies Grant): сприяння розвитку, імплементація та ініціювання університетських курсів і програм навчання, які дотичні щодо проблематики країн Вишеградської групи, зокрема Польщі, Словаччини, Угорщини та Чехії. Кожен грант у фінансовому вигляді є багаторазовою допомогою, яка виділяється університету, факультету чи кафедрі за умови, що вони можуть представити доцільну та всеохоплюючу програму навчальної дисципліни й навчальної спеціалізації, а також підтвердити їх довгострокову реалізацію у навчальних планах. Сума кожного гранту залежить від обсягу та якості кожного проекту, а також коливається у межах від 10 000 € за навчальний курс до 40 000 € за програму навчання. Право отримати грант має будь-який державний/національний або приватний університет. Під час реалізації гранту до викладання навчальних дисциплін/курсів обов’язково залучаються гостьові лектори із країн, котрі є членами Вишеградської групи.

Кафедра політології філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка отримала грант на імплементацію навчального курсу "Порівняльний аналіз політичних інститутів країн Вишеградської групи й інших країн ЦСЄ". Курс викладається для студентів-магістрів кафедри політології Львівського національного університету ім. І. Франка. У навчальному курсі зі сторони Університету задіяно двох викладачів: доктора політичних наук, професора Анатолія Романюка і кандидата політичних наук, доцента Віталія Литвина. Зі сторони країн Вишеградської групи в курсі залучено двох гостьових лекторів: доктора габілітованого (та доктора філософії), професора Богдана Шляхту (пол. Bogdan Szlachta) із Ягеллонського університету в Кракові (Польща) і доктора філософії, доцента Андреа Шмідт (угор. Andrea Schmidt) із Печського університету (Угорщина) та Josai International University (Японія). Програма грантового фінансування курсу розрахована щонайменше на три академічні роки, адже курс передбачено в навчальній програмі на довгострокову перспективу.

Брошуру про проект у рамках Вишеградського гранту університетського навчання та Програми "Східне партнерство" Міжнародного Вишеградського Фонду, спрямований на імплементацію навчального курсу "Порівняльний аналіз політичних інститутів країн Вишеградської групи й інших країн ЦСЄ" для студентів-магістрів кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка, можна завантажити тут (за 2015-2016 навчальний рік, за 2016-2017 навчальний рік і за 2017-2018 навчальний рік).

 

 

Кафедра політології філософського факультету

Львівського національного університету імені Івана Франка,

м. Львів, вул. Університетська 1, ауд. 206

тел. (032) 239-41-08, 239-43-40,

e-mail: k_polit@ukr.net