Проекти та теми

Проекти та теми науково-дослідних робіт кафедр філософського факультету:

Кафедра психології:

Тема: Особистість в соціумі: психологічні механізми активності. Науковий керівник: Грабовська Софія Леонідівна, кандидат філософських наук, професор, завідувач кафедри психології. Термін виконання: 01.2018–12.2020 .

Кафедра політології:

Тема: Регіональний процес в контексті національного та світового політичного процесу. Науковий керівник: Романюк Анатолій Семенович, доктор політичних наук,  професор, завідувач кафедри політології філософського факультету. Термін виконання: 01.2019–12.2021.

Кафедра теорії та історії культури:

Тема: Українська культура в контексті глобалізаційних процесів. Науковий керівник: Сінькевич Ольга Борисівна, доктор філософських наук, доцент, завідувач кафедри теорії та історії культури філософського факультету. Термін виконання: 01.2019–12.2021.

Кафедра історії філософії:

Тема: Методологія історико-філософських досліджень. Науковий керівник: Дахній Андрій Йосипович, кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри історії філософії філософського факультету. Термін виконання: 01.2019–12.2021.

Кафедра філософії:

Тема: Переусвідомлення буття людини в добу глобалізації: ідентичність і свобода самоздійснення . Науковий керівник: Карась Анатолій Феодосійович, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії філософського факультету. Термін виконання: 01.2018–12.2020.

Кафедра теорії та історії політичної науки:

Тема: Політичні аспекти безпеки особи в контексті формування нових регіональних систем безпеки: індикатори та інституційні принципи й механізми гарантування. Науковий керівник: Денисенко Валерій Миколайович, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії політичної науки. Термін виконання: 01.2017–12.2019.

Завантажити проекти та теми науково-дослідних робіт кафедр філософського факультету у табличному вигляді