Міжнародне співробітництво

Факультет співпрацює з такими зарубіжними науковими установами :

 • Міжнародним Вишеградським Фондом (Вишеградський грант університетського навчання та грант “Вишеград+”)
 • Варшавським університетом
 • Інститутом релігієзнавства Ягеллонського  університету
 • Польським релігієзнавчим товариством
 • Державною Східноєвропейською вищою школою в Перемишлі
 • Інститутом історії Академії наук Чеської республіки
 • Інститутом славістики Гумбольдського університету (Німеччина)
 • Академією спеціальної педагогіки м. Варшава (Польща)
 • філософським факультетом Університету Марії Складовської-Кюрі м. Любліна;
 • Університетом м. Пряшів (Словацька Республіка)
 • Українським вільним університетом (м. Мюнхен)
 • Люблінським католицьким університетом імені Яна Павла ІІ  (Польща)
 • Вищою школою міжнародних відносин і суспільної комунікації у Хелмі (Польща)
 • Інститутом соціальної психології Вроцлавського університету (Польща)
 • Вищою Школою “Educacija” (Вроцлав, Польща)