Запрошуємо до участі у шостій міжнародній науковій конференції кафедри політології «Політичні партії і вибори: українські та світові практики» (пам’яті Юрія Шведи)

27.09.2021 | 19:01

The English version of the conference announcement can be downloaded at the link.

 

Тематика цьогорічної конференції «Малі політичні партії та актори у політичному процесі на регіональному та локальному (субнаціональному) рівнях: Україна і світ».

Конференція орієнтовано відбудеться 26-27 листопада 2021 року за адресою: м. Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська 1.

Попередньо формат проведення конференції – змішаний (очний та дистанційний/онлайн). У випадку змін про це буде поінформовано. Робочі мови конференції: українська, англійська, польська, словацька, чеська й інші.

Цьогорічна міжнародна конференція відбуватиметься за такими науковими секціями:

  1. Феномен, особливості структуризації і наслідки функціонування малих партій і політичних акторів у субнаціональному політичному процесі в Україні та світі.
  2. Партійно-виборчі детермінанти структуризації політичного процесу на регіональному та локальному рівні в Україні та світі.
  3. Інституційні та комунікаційні параметри ролі і взаємовпливу національного й субнаціонального рівнів політики та урядування в Україні і світі.

Плановані секції конференції працюватимуть почергово й будуть організовані за традиційним принципом. Технічні й регламентні особливості проведення конференції буде визначено згодом і про це всіх охочих поінформовано.

За результатами підготовки та проведення наукової конференції заплановано опублікувати вже шостий та черговий збірник наукових статей і тез її учасників – «Політичні партії і вибори: українські та світові практики».

Організаційний комітет конференції встановлює перелік вимог з приводу участі в ній:

1) для реєстрації своєї участі у конференції потрібно до 20 жовтня 2021 р. заповнити реєстраційну форму за посиланням;

2) до 31 жовтня 2021 р. надіслати на електронну адресу професора кафедри політології, доктора політичних наук Литвина Віталія Сергійовича (lytvyn.vitaliy@gmail.com) повний текст статті або тез виступу на конференції, оформлений відповідно до встановлених нижче вимог.

Організаційний комітет конференції, в тім числі за формальними критеріями і на підставі таємного рецензування, залишає за собою право відбору матеріалів статей і тез для друку, а також має право відхилення статей чи тез виступів і самих виступів, які не відповідають окресленій вище тематиці конференції, обраним науковим секціям чи встановленим вимогам до оформлення, а також не задовольняють критеріїв якості, науковості і новизни матеріалів. Організаційний комітет може встановлювати (та бере на себе завдання інформувати про це) додаткові вимоги до рукописів статей і тез, які можуть бути зумовлені включенням збірника «Політичні партії і вибори: українські та світові практики» до міжнародних наукометричних баз даних, в тому числі «Scopus».

Вимоги до оформлення статей і тез виступів на міжнародній науковій конференції «Політичні партії і вибори: українські та світові практики»:

  • максимальний обсяг рукопису статті – 1 друкований аркуш (40 тис. знаків), а рукопису тез виступу – 0,5 друкованого аркуша (20 тис. знаків) у форматі А4, з кеглем 14, шрифтом Times New Roman, міжрядковим інтервалом 1, абзацним відступом 1 см;
  • поля: знизу, зверху, зліва та справа – 2 см;
  • посилання у квадратних дужках одразу після цитування і за алфавітним порядком у списку використаних джерел;
  • список використаних джерел в алфавітному порядку після тексту статті/тез виступу: спершу латиницею, потім кирилицею.

Шаблон вимог до оформлення статей або тез виступів можна завантажити за посиланням.

За результатами отримання й опрацювання заявок на участь у конференції буде сформовано її програму, яку буде представлено згодом.

Принагідно інформуємо, що завантажити й ознайомитись зі збірниками та матеріалами п’яти попередніх міжнародних наукових конференції «Політичні партії і вибори: українські та світові практики» можна за посиланням.

За додатковою інформацією пропонуємо звертатись до професора кафедри політології Литвина Віталія Сергійовича (lytvyn.vitaliy@gmail.com) та/чи професора і завідувача кафедри політології Романюка Анатолія Семеновича (anatoliy.romanyuk@gmail.com).

 

The English version of the conference announcement can be downloaded at the link.