Запрошуємо до участі у сьомій міжнародній науковій конференції кафедри політології «Політичні партії і вибори: українські та світові практики» (пам’яті Юрія Шведи)

12.11.2022 | 19:01

The English version of the conference announcement can be downloaded at the link.

 

Тематика цьогорічної конференції «Партійно-виборчі процеси та тренди в контексті євроінтеграції, трансформації, суспільно-політичних криз і війни: Україна та світ».

Конференція відбудеться 2-3 грудня 2022 року за адресою: м. Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська 1.

Формат проведення конференції – дистанційний/онлайн). У випадку змін про це буде поінформовано. Робочі мови конференції: українська, англійська, польська, словацька, чеська й інші.

Цьогорічна міжнародна конференція відбуватиметься за такими науковими секціями:

  1. Організаційні та ідеологічні параметри функціонування партій на різних рівнях політики, виборчого процесу й урядування: український, європейський і світовий контексти.
  2. Партійно-виборчі детермінанти структуризації політичного процесу та євроінтеграційного поступу: досвід країн Європи та особливості України.
  3. Трансформація політичних партій в умовах невизначеності і турбулентності: контексти російсько-української війни та пандемії COVID-19.

Плановані секції конференції працюватимуть почергово й будуть організовані за традиційним принципом. Технічні й регламентні особливості проведення конференції буде визначено згодом і про це всіх охочих поінформовано.

За результатами підготовки та проведення наукової конференції заплановано опублікувати вже сьомий та черговий збірник наукових статей і тез її учасників – «Політичні партії і вибори: українські та світові практики».

Організаційний комітет конференції встановлює перелік вимог з приводу участі в ній:

1) для реєстрації своєї участі у конференції потрібно до 20 листопада 2022 р. заповнити реєстраційну форму за посиланням;

2) до 30 листопада 2022 р. надіслати на електронну адресу професора кафедри політології, доктора політичних наук Литвина Віталія Сергійовича (lytvyn.vitaliy@gmail.com) повний текст статті або тез виступу на конференції, оформлений відповідно до встановлених нижче вимог.

Організаційний комітет конференції, в тім числі за формальними критеріями і на підставі таємного рецензування, залишає за собою право відбору матеріалів статей і тез для друку, а також має право відхилення статей чи тез виступів і самих виступів, які не відповідають окресленій вище тематиці конференції, обраним науковим секціям чи встановленим вимогам до оформлення, а також не задовольняють критеріїв якості, науковості і новизни матеріалів. Організаційний комітет може встановлювати (та бере на себе завдання інформувати про це) додаткові вимоги до рукописів статей і тез, які можуть бути зумовлені включенням збірника «Політичні партії і вибори: українські та світові практики» до міжнародних наукометричних баз даних, в тому числі «Scopus».

Вимоги до оформлення статей і тез виступів на міжнародній науковій конференції «Політичні партії і вибори: українські та світові практики»:

  • максимальний обсяг рукопису статті – 1 друкований аркуш (40 тис. знаків), а рукопису тез виступу – 0,5 друкованого аркуша (20 тис. знаків) у форматі А4, з кеглем 14, шрифтом Times New Roman, міжрядковим інтервалом 1, абзацним відступом 1 см;
  • поля: знизу, зверху, зліва та справа – 2 см;
  • посилання у квадратних дужках одразу після цитування і за алфавітним порядком у списку використаних джерел;
  • список використаних джерел в алфавітному порядку після тексту статті/тез виступу: спершу латиницею, потім кирилицею.

Шаблон вимог до оформлення статей або тез виступів можна завантажити за посиланням.

За результатами отримання й опрацювання заявок на участь у конференції буде сформовано її програму, яку буде представлено згодом.

Принагідно інформуємо, що завантажити й ознайомитись зі збірниками та матеріалами п’яти попередніх міжнародних наукових конференції «Політичні партії і вибори: українські та світові практики» можна за посиланням.

За додатковою інформацією пропонуємо звертатись до професора кафедри політології Литвина Віталія Сергійовича (lytvyn.vitaliy@gmail.com) та/чи професора і завідувача кафедри політології Романюка Анатолія Семеновича (anatoliy.romanyuk@gmail.com).

 

The English version of the conference announcement can be downloaded at the link.