Секція “Філософія” в межах конференції “Дні науки” 18.05.2020

20.05.2020 | 22:27

18 травня 2020 року на онлайн платформі Zoom відбулася щорічна всеукраїнська наукова конференція «Дні науки філософського факультету 2020» Львівського національного університету імені Івана Франка.

Секція “Філософія” була представлена такими цікавими та актуальними доповідями:

 

СЕКЦІЯ ФІЛОСОФІЇ

Модератори: проф. Братасюк М. Г., доц. Сарабун О. Б., доц. Откович К.В.

 1. Білик Леся. Концепт гріха у творчості В. Винниченка
 2. Бондаренко Олександра. Жіноче тіло як симулякр у суспільстві споживання
 3. Вікторія Лукомська. Антиколоніалізм та постколоніалізм в Україні як важелі самоідентифікації
 4. Двулят Марта. Людство після пандемії: наслідки та виклики
 5. Дончева Анжеліка, Погранична Марія. Формування цілісного  (інтегрального) мислення  в глобальному світі як нагальна проблема сучасності
 6. Дяків Анна. Правовий екзистенціалізм і юридичний неопозитивізм: конкуренція чи кооперація?
 7. Зюзь Анна. Світоглядно-філософський вимір сучасної української міжнародної політики
 8. Іваницька Олена. Перспективи сучасної філософської думки в системі координат чотирьох дискурсів Ж. Лакана
 9. Карп’як Денис. Екологія мислення як філософсько-світоглядна проблема
 10. Кострикіна Софія. Асиметрична етика Е. Левінаса проти людської байдужості
 11. Котович Софія. Еннеаграма – філософський контекст та практичне застосування
 12. Маркаданова Ірина. Покликання людини згідно філософії йоги Патанджалі
 13. Мельник Анастасія. Мова як універсальний горизонт герменевтичної методології
 14. Мулярська Мар’яна, Дрюченко Галина. Постпандемічний світ: яким він буде?
 15. Нікельська Ольга. Майбутнє однієї ілюзії – перспективи вирішення проблеми свободи волі
 16. Нікончук Аліна. Проблема свободи у філософії Жана-Поля Сартра
 17. Овчарик Юлія, Швець Любов. Суспільство як система, що формує межі буття людини-індивіда
 18. Передрій Богдан. Концепт «людини абсурду» як відповідь на соціальний виклик автентичності у XXI столітті
 19. Придка Дарина. Питання покликання у західноєвропейській філософії
 20. Прокопик Юлія. Особливості взаємодії  «пригадування»  та    «забуття» в риторичних техніках греко-римської доби
 21. Пфайф Нікіта. Боротьба цивілізацій в сучасному світі чи криза людської цивілізації? (за творчістю Ю. Харарі)
 22. Рутар Анастасія. Соліпсизм: витоки та генеза поняття
 23. Самохвалов Олександр. Цивілізація і громадянське суспільство
 24. Сидор   Анна. Смислова залежність від минулого як характеристика пострадянського українця
 25. Стасюк Олександра. Теорія комунікативної дії Ю. Хабермаса в аспекті політичної комунікації
 26. Стеценко Луанна. Комунікативно-філософський підхід у вирішенні сучасних міжнародних конфліктів
 27. Стецик Христина. Герменевтичні та семіотичні аспекти інтерпретації дійсності
 28. Теміцька Руслана. Закони моралі в природі: про що мовчать рослини
 29. Флерчук Владислава, Сініцина Єлизавета. Чому трагедія Covid-19 перетворилася на філософський фарс?
 30. Хавалко Юстина. Онтологічний статус абсурду в філософії та культурі ХХ ст.
 31. Чайка Вікторія. Антропоморфізація свідомості домашніх тварин: у пошуках Іншого
 32. Чопик Данило, Петелецький Віталій. Пострадянський українць як соціальний тип людини: який він ?
 33. Шаровар Олександра. Комодифіковане «я» і доля загальнолюдських цінностей
 34. Шевчук Юлія. Обґрунтування культурно-цивілізаційного  процесу за  А. Тойнбі
 35. Шенденкова Ірина. Образ людини у творчості М. Шелера
 36. Ягельський Леонід. Віртуальні соціальні мережі: адаптивність комунікацій
 37. Ярошенко Валерія. Питання вибору та відповідальності у житті людини