Підсумки І туру Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт «Управлінські, соціальні та поведінкові науки у реалізації засад сталого розвитку», що відбувся на кафедрі психології

06.02.2022 | 23:12
Підсумки І туру Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт «Управлінські, соціальні та поведінкові науки у реалізації засад сталого розвитку», що відбувся на кафедрі психології до 31.01.2022 року на платформі Zoom
До участі подано одну роботу.
Конкурсна комісія у складі завідувача кафедри проф. Грабовська С. Л. (голова), проф. Гапон Н. П., доценти: Вовк А. О., Чолій С. М., представник СНПТ психологів: студентка 4курсу Павлюк В. оцінила роботу за такими критеріями: суспільна значущість теми дослідження, пошуковість авторського погляду на проблему, евристичність результатів дослідження, науковий рівень дослідної роботи,
1 місце:
Черткова Олена Олександрівна, студентка групи ФФП-31с
Тема роботи «Ставлення молоді до «карантинного» гумору в час пандемії COVID-19 у зв’язку з домінуючим стилем гумору»
Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Чолій Софія Мирославівна