Запрошуємо! 15-16 листопада 2019 року відбудеться польсько-українська науково-практична конференція “Суспільно-політичні процеси в країнах Центрально-Східної Європи”

30.09.2019 | 09:15

Конференція відбудеться в м. Кутно (Республіка Польща). Організатори конференції: Вища школа регіональної економіки в м. Кутно (Польща) та кафедра політології Львівського національного університету імені Івана Франка в м. Львів (Україна).

Конференція проводитиметься за такими напрямами:

 1. Суспільно-політичні та інституційні трансформації в країнах Центрально-Східної Європи.
 2. Особливості виборів, виборчих систем і виборчого процесу в країнах Центрально-Східної Європи.
 3. Безпекові проблеми у політичному процесі країн Центрально-Східної Європи.

За результатами конференції буде підготовлено збірник матеріалів, тез і статей або колективну монографію.

Вимоги до матеріалів, статей і тез для участі у конференції та збірника за її результатами:

 1. Тексти мають бути підготовлені польською або англійською мовами, а назви статей польською, англійською та українською мовами;
 2. Анотація (”Streszczenie” – польською, „ Summary” – англійською) не повинна мати більше 100 слів і має розкривати мету, завдання та результати дослідження;
 3. „Ключові слова” („Słowakluczowe” – польською, „Keywords” – англійською) мають включати основні категорії, що використовуються в дослідженні (від 3 до 8 ключових слів);
 4. Інформація про автора має включати в себе: прізвище та ім’я, вчене звання та науковий ступінь, навчальний заклад і посаду, e-mail;
 5. Тексти повинні бути підготовлені в програмі WORD (не раніше версії 2003), кегля 12 TimesNewRoman, 1,5 інтервалом;
 6. Подані до редакції матеріали не повинні перевищувати 12 сторінок і не повинні бути меншими 6 сторінок (згідно з встановленими вимогами);
 7. Тексти статей можуть розділятися на рубрики/підрубрики із відповідними заголовками;
 8. Кожна таблиця/малюнок повинні мати свій номер, назву і джерело інформації. Номер і назва повинні знаходитися над таблицею/малюнком, а джерело – під таблицею/малюнком;
 9. Посилання потрібно подавати у підстрочнику згідно з наступними зразками та правилами:
 • монографія, посібник, підручник (загалом книга): A. Elliott, Współczesna teoria społeczna, Warszawa 2011, s. 4.
 • стаття в журналі: T. Kowalski, Witkacydzisiaj, „PrzeglądPolonisty” 2007, nr 4, s. 7.
 • колективна праця: Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wrocław 2008, s. 22.
 • стаття з колективної праці: J. Witkowski, Polskiewybory, [w:] Wyboryparlamentarne w Polsceporoku 1989, red. S. Kobus, Warszawa 2007, s. 54.

Заявки на участь у конференції та матеріали (статті або тези) конференції потрібно подати і надіслати в редакцію до 15 жовтня 2019 року.

За детальнішою інформацією звертатись до: Анатолія Романюка (доктора політичних наук, професора, завідувача кафедри політології), Віталія Литвина (доктора політичних наук, доцента, доцента кафедри політології).