Магістратура “Політичний маркетинг і менеджмент”. Вступ 2019

15.04.2019 | 08:45

Шановні студенти та абітурієнти, раді повідомити, що на кафедрі політології відкрито нову спеціалізацію “Політичний маркетинг і менеджмент”. Запрошуємо на навчання!

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання за денною та заочною формами здобуття освіти для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста проводиться у такі терміни:

Вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за всіма спеціальностями за денною та заочною формами здобуття освіти подають заяви тільки у паперовій формі. Гранична кількість заяв, які може подати вступник в межах Університету під час вступу на зазначені спеціальності не обмежується.

 

Конкурсний бал розраховується за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3, де:

  • П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови (за шкалою від 100 до 200 балів),
  • П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів),
  • П3 – середній бал документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (до 20 балів).

 

!!! Зазначимо, що студенти, які вступають до магістратури за спеціальністю «Політологія» на основі дипломів здобутих за іншими спеціальностями складають додаткове фахове вступне випробування!

Термін навчання складає 1,4 роки!

За умови навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб вартість навчання: денна форма навчання – 14278 грн, заочна форма навчання – 9995 грн.