І Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна парадигма публічного управління»

01.11.2019 | 13:22

Впродовж 17-18 жовтня викладачі кафедри теорії та історії політичної науки брали участь у І Міжнародній науково-практичній конференції «СУЧАСНА ПАРАДИГМА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ»

У межах роботи секцій №2 «Філософія публічного управління та адміністрування» і №3 «Моделі публічного управління: європейський досвід» з доповідями виступили:

Вікторія Бунь (к.політ.н., доцент кафедри теорії та історії політичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка)
«Становлення ідеї державного управління в Стародавній Греції та Давньому Римі»

Ігор Вдовичин (д.політ.н., професор, професор кафедри теорії та історії політичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка)
«Групове мислення – традиція управління в Україні»

Святослава Возняк (аспірант кафедри теорії та історії політичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка)
«Політична мобілізація як елемент державного управління»

Андрій Гарбадин (к.політ.н., доцент доцент кафедри теорії та історії політичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка)
«Філософія лібертаріанського патерналізму у публічному управлінні»

Зеновія Дахній (аспірант кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка)
«Філософські засади управління політичною репутацією держави»

Наталія Жигайло (д.психол.н., професор, професор кафедри теорії та історії політичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка)
«Духовна культура в державному управлінні та публічній службі»

Галина Іленьків (к.політ.н., асистент кафедри теорії та історії політичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка)
«Меритократія як форма існування державно-управлінської еліти»

Михайло Ковальчук (аспірант кафедри теорії та історії політичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка)
«Управління, як мистецтво»

Святослав Мотрен (к.політ.н., асистент кафедри теорії та історії політичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка)
«Управлінський еталон у практиці функціонування транснаціональних демократичних інститутів»

Анна Сабара (аспірант кафедри теорії та історії політичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка)
«Принципи регуляторної політики. Філософський аспект»

Яна Сичова (аспірант кафедри теорії та історії політичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка)
«Old Public Management: бюрократична (веберівська) теорія державного управління»

Андрій Сухарина (аспірант кафедри теорії та історії політичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка)
«“Evidence-based policy” як основна вимога реалізації політики в розвинених демократіях»

Леся Угрин (к.політ.н., доцент, доцент кафедри теорії та історії політичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка)
«Соцієтальна ідентичність як чинник ефективності державного управління»

Наталія Хома (д.політ.н., доцент, доцент кафедри теорії та історії політичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка)
«Зміна парадигми соціальної держави в умовах глобалізаційно-технологічних викликів»

Геннадій Шипунов (д.політ.н., доцент, доцент кафедри теорії та історії політичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка)
«Модель політико-управлінського циклу в інтерпретації політичних рішень: концептуальні засади»

Перша міжнародна науково-практична конференція «Сучасна парадигма публічного управління» була присвячена актуальним проблемам теорії та практики публічного управління і адміністрування, питанням підвищення якості наукових досліджень та векторам поєднання зусиль вищих закладів освіти, наукових установ, органів влади та місцевого самоврядування, бізнес-структур та громадськості щодо пошуку спільних ефективних підходів до вирішення актуальних проблем та впровадження його результатів у практику публічного управління та адміністрування.

З матеріалами конференції можна ознайомитися тут