Акредитаційна експертиза з використанням технічних засобів відеозв’язку

25.06.2020 | 14:48

Акредитаційна експертиза з використанням технічних засобів відеозв’язку
в Львівському національному університеті імені Івана Франка освітньо-
наукової програми “Політологія” за спеціальністю 052-Політологія за
третім освітньо-науковим рівнем вищої освіти “доктор філософії”

Двадцять другого-двадцять третього червня 2020 р. на філософському
факультеті відбулась акредитаційна експертиза освітньої-наукової програми
(ОНП) “Політологія” за спеціальністю 052-Політологія за третім освітньо-
науковим рівнем вищої освіти “доктор філософії” (гарант ОНП – завідувач
кафедри політології філософського факультету Анатолій Семенович
Ромамнюк; відповідальний координатор із забезпечення комунікації з
експертами Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
(НАЗЯВО) – в.о. завідувача кафедри теорії та історії політичної науки
філософського факультету Геннадій Володимирович Шипунов).

Протягом зазначеного періоду експерти НАЗЯВО мали можливість
детально ознайомитись із перевагами та особливостями навчання аспірантів за
ОНП “Політологія” у Львівському національному університеті імені Івана
Франка, а також висловити свої побажання та рекомендації щодо її подальшого
вдосконалення.

Дякуємо шановним експертам, а також усім, хто активно долучився до
всіх етапів процесу акредитації!!!