З 20 по 29 вересня відбудеться цикл лекцій з культурної антропології проф. Вармінсько-Мазурського університета Яцека Яна Павліка (Ольштин, Польща)

19.09.2016 | 21:58

Українська версія:

Культурна антропологія сучасної Європи”:

 1. Від етнології до антропології. Змагання з колоніальним минулим – 20.09.2016 р. об 13.30 год. в 301 ауд.
  • Термінологічні питання
  • Великі території етнології
  • Поняття етнічної групи
 1. З Великобританії до США і з поверненням до Європи – Cultural Studies (культурні дослідження) – 21.09.2016 р. об 13.30 год. в 301 ауд.
  • Виникнення і розвиток
  • Характеристика Cultural Studies
  • Cultural Studies та культурна антропологія
 1. Меандри культурної статі – 22.09.2016 р. об 10.00 год. в 301 ауд.
  1. Біологічні відмінності статі
  2. Культурні відмінності статі
  3. Зрівнювання статі і питання queer
 1. Сім’я – модель у сум’ятті – 23.09.2016 р. об 15.00 год. в 301 ауд.
  1. Нові інтерпретації інцеста
  2. Типи сімей
  3. Сучасна сім’я
 1. Тіло і смерть – від етики до естетики – 26.09.2016 р. об 13.30 год. в 301 ауд.
  1. Прекрасне, тобто добре
  2. Ідеал краси
  3. Eстетизація смерті
 1. Світ предметів – фетиш, товар, витвір мистецтва – 27.09.2016 р. об 13.30 год. в 301 ауд.
  1. Фетишизація речі
  2. Фетиш та естетичний об’єкт
  3. Спроби відродження предметів
 1. Ритуал – різноманітні постаті досвіду – 28.09.2016 р. об 13.30 год. в 301 ауд.
  1. Потреба ритуалів
  2. Ритуал і світ цінності
  3. Ритуалізація політичного життя
 1. Повсякденність як предмет досліджень – 29.09.2016 р. об 13.30 год. в 301 ауд.
  1. Розуміння повсякденності
  2. Спостереження щоденного життя
  3. Течія екзистенціальної антропології

Польська версія:

Antropologia kulturowa współczesnej Europy:

 1. Od etnologii do antropologii. Zmagania z przeszłością kolonialną
  1. Zagadnienia terminologiczne
  2. Wielkie tereny etnologii
  3. Pojęcie grupy etnicznej
 2. Z Wielkiej Brytanii do USA i z powrotem do Europy – Cultural Studies
  1. Powstanie i rozwój
  2. Charakterystyka Cultural Studies
  3. Cultural Studies a antropologia kulturowa
 3. Meandry płci kulturowej
  1. Biologiczne różnice płci
  2. Kulturowe różnice płci
  3. Zrównanie płci i kwestia queer
 4. Rodzina – model w rozsypce
  1. Nowe interpretacje kazirodztwa
  2. Typy rodzin
  3. Rodzina współczesna
 5. Ciało i śmierć – od etyki do estetyki
  1. Piękne, czyli dobre
  2. Ideał piękna
  3. Estetyzacja śmierci
 6. Świat przedmiotów – fetysz, towar, dzieło sztuki
  1. Fetyszyzacja rzeczy
  2. Fetysz a obiekt estetyczny
  3. Próby ożywienia przedmiotów
 7. Rytuał – różnorodne postaci doświadczenia
  1. Potrzeba rytuałów
  2. Rytuał a świat wartości
  3. Rytualizacja życia politycznego
 8. Codzienność jako przedmiot badań
  1. Czytanie codzienności
  2. Obserwacja życia codziennego
  3. Nurt antropologii egzystencjalnej

Jacek Jan Pawlik, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

14398069_660943594072981_1752730871_n