Токарєва Лідія Володимирівна

Наукові інтереси

  • Теорія та історія політичної науки;
  • Політична атропологія;
  • Французький постмодерн;
  • Політична раціональність;
  • Політична раціональність некласичного та постнекласичного типу;
  • Політичний дискурс постмодерну;
  • Структуралізм та постструктуралізм.

Публікації

 

1). Всеукраїнська науково-практична конференція “VII Методологічні читання – Сучасна політична наука: Нові виклики та контексти (пам`яті професора Валерія Миколайовича Денисенка). 11 грудня 2020 р., м. Львів. URL: https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/Zbirnyk-tez_Metodolohichni-chytannia_11.12.2020.pdf 

2).Токарєва Л. В. ПРОБЛЕМА СПІВВІДНЕСЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ РАЦІОНАЛЬНОСТІ ТА ІДЕОЛОГІЇ У ДИСКУРСІ ПОСТМОДЕРНУ. Львів. 2020.

3). Tokarieva L. PECULIARITIES OF POLITICAL RATIONALITY IN POSTMODERNISM «PNAP» Том 38 № 1 / 2020. URL: http://pnap.ap.edu.pl/index.php/pnap/article/view/457/429 

4). Токарєва Л. В. Криза раціональності в українській політиці крізь призму концепції політичної раціональності Мішеля Фуко.

5). Токарєва Л. В. Раціоналізм та постмодернізм: місце раціонального у системі теоретико-політичного знання. Тези звітної наукової конференції філософського факультету. Львів, 2017.

6). Токарєва Л. В. Аналіз впливу процесів внутрішньої універсалізації на політичні процеси розвитку держав в умовах глобалізації. / Л. Токарєва // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. – 2016. – Вип. 8. – С. 130-136. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlu_fps_2016_8_18

7). Токарєва Л. В. «Дискурс некласичної та постнекласичної
політичної філософії: загальні риси та засади». URL:https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/Tezy-konferentsii-2020.pdf

Біографія

Громадянство: громадянка України

Число, місяць і рік народження: 26 березня 1992р.

Місце народження: Україна, м. Червоноград, Львівська область.

Освіта: вища, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність «Політологія», професійна кваліфікація – магістр політології; вища, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність «Журналістика», професійна кваліфікація – «бакалавр журналістики».

Науковий ступінь, вчене звання: немає

Володіння мовами: українська (вільно), російська (вільно), французька (середній рівень), англійська (середній рівень).

Нагороди, почесні звання: немає

Трудова діяльність 

01.04.2013 – 01.01.2014        Інтернет-портал «Будмайдан», рерайтер, копірайтер;

26.09.2014 – 12.01.2015        Інтернет-портал «Букімед», рерайтер, копірайтер, автор текстів;

 

01.04. 2015 – 1.07. 2015        прес-секретар Парку культури та відпочинку імені Б.Хмельницького;

 

01.10. 2015 – 1.03.2016         прес-секретар комунального підприємства «Адміністративно-технічне управління» Львівської міської ради.

 

24.03.2017 до сьогодні       провідний спеціаліст відділу аналітичної роботи департаменту внутрішньої та інформаційної політики Львівської ОДА.

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!