Світа Ганна Михайлівна

Посада: професор кафедри теорії та історії політичної науки

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Вчене звання: професор

Наукові інтереси

Наукові інтереси: методологія політичної науки, проблеми демократії, бюрократії, громадянського суспільства.

Курси

Публікації

Авторка бл. 100 наукових праць, серед яких, зокрема:

Активна життєва позиція особи (Львів, 1986);

Політологія (Львів, 1994; зі співавторами);

Політологія (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.).

Хрестоматія (Львів, 1996; зі співавторами);

Політологія: Історія та методологія (К., 2000; зі співавторами);

Теорія демократії (Львів, 2001; зі співавторами);

Основи демократії (Львів, 2009; зі співавторами).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!