Скринник Михайло Антонович

Посада: професор кафедри історії філософії

Науковий ступінь: доктор філософських наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-41-50

Наукові інтереси

Українська філософія, аксіологія, проблема ідентичності.

Курси

Публікації

Монографії: Наративні практики української ідентичності (2007), Історико-філософський контекст становлення української ідентичности (2018).

Посібники: Предмет і проблематика філософії (2001), Розвиток філософської думки в Україні. – 3-тє вид. (2014), Філософія. Навчальний посібник (2015).

Статті: Концепти «справедливість» і «правда» в українському традиційному світосприйнятті. Традиціоналістський вимір // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Т. 265 (2013), Методологічні засади дослідження етнічної ідентичности // Науковий вісник Чернівецького ун-ту : Збірник наук. праць. Випуск 665 – 666 (2013), Витоки праукраїнської ідентичності у вимірі центрованості етнічного буття / Університетська кафедра. Альманах. № 4/2015, Проблема цілості українського буття у творчості І. Франка / Філософія фінансової цивілізації: Людина у світі грошей. Збірн. наукових праць (2016).

Біографія

25.06. 1942р. Закінчив Київський державний  ім. Т. Шевченка університет у 1973 р. зі спеціальності філософія. Був спрямований на каф. філософії у Львівський політехнічний інститут. Працював асистентом, старшим викладачем, доцентом. У 1982 р. захистив канд. дисертацію з проблеми цінностей, з 1988 р. працював доцентом і зав. кафедри філософії у Львівському лісотехнічному інституті. У 2008 р. захисти докторську дисертацію. У 2010 р. одержав звання професора кафедри філософії і з того часу на посаді професора на кафедрі на кафедрі Філософії та психології Українського національного лісотехнічного університету.

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!