Іленьків Галина Василівна

Посада: доцент кафедри теорії та історії політичної науки

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Електронна пошта: galyna.ilenkiv@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: www.instagram.com

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Медіааналітика, медіаграмотність, , релігія і політика, проблеми гендеру у політичних взаєминах, філософія політики, політична антропологія

Курси

Публікації

 1. Іленьків Г. Трансформація категорії ідеальна держава під впливом утопічних теорій Нового часу. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. 2015. Вип. 6. С. 329–337.
 2. Іленьків Г. Літературна антиутопія як форма відображення політичної дійсності // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. 2015. Вип. 7. С. 364–372.
 3. Іленьків Г. Політична влада як інститут та символ в утопічних та антиутопічних теоріях. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. 2016. Вип. 8. С. 89–98.
 4. Іленьків Г. Гносеологічний потенціал утопії як частини філософії політики. «Гілея: науковий вісник». 2018. Вип. 133. С. 234–238.
 5. Іленьків Г. Становище утопії й антиутопії в політичній теорії наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття. Науковий журнал «Politicus». 2018. № С. 15–19.
 6. Іленьків Г. Легітимація політичної влади через релігію в сучасному суспільства. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. 2020. Вип. 31. С. 123 – 129.
 7. Іленьків Г. Жіночі квоти як прояв позитивної дискримінації в політичній сфері. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. 2021. Вип. 35. С. 177 – 183.
 8. Іленьків Г. До питання методології дослідження утопії в політичній науці // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. Львів, 2016. С.  185–188.
 9. Іленьків Г. Принцип утопізму в концепції «ідеальної держави» Арістотеля. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії: матеріали круглого столу з нагоди 2400-ліття Арістотеля (м. Львів, 25 листоп. 2016 р.) Львів, 2017. Вип. 9. С. 149–151.
 10. Іленьків Г. Раціоналістично-ірраціоналістичні основи політики в утопії та антиутопії // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. Львів, 2017. С. 178–180.
 11. Іленьків Г. Антиутопія як специфічний політичний дискурс сучасності // Суспільні науки: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі: тези міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 21–22 лип. 2017 р.) Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2017. С. 83–87.
 12. Іленьків Г. Принцип корисності як основа раціональної організації політичної системи утопії та антиутопії. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії: Політологія як наука про принципи, форми та способи здійснення людської свободи: матеріали четвертих міжвуз. методолог. читань (м. Ворохта, жовт. 2017 р.). Львів, 2017. Вип. 14. С. 224–226.
 13. Іленьків Г. До проблеми політичного ідеалу в сучасній політичній філософії. Матеріали сьомої Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 11 грудня 2020 р.) / За наук. ред. д. політ. н., Г.В. Шипунова; відп. за вип. А.М. Сабара, Г.В. Іленьків. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2020. 223 с.
 14. Іленьків Г. Означення проблеми політичного ідеалу в історії політичної думки. Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, Н. Жигайло. Львів, 2021. Вип. 18. 274 с

Біографія

Народилася 22 листопада 1992 року у місті Львів. 2015 року закінчила магістратуру Львівського національного університету імені І. Франка за спеціальністю «політологія». 2018 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Принципи раціоналізму в утопічних та антиутопічних теоріях: політологічний контекст». З вересня 2018 року працює на посаді асистента кафедри теорії та історії політичної науки. З 2021 року доцент кафедри теорії та історії політичної науки.

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!