Чоловська Олександра Павлівна

Посада: асистент кафедри політології, аспірант кафедри політології

Електронна пошта: oleksandra.cholovska@lnu.edu.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: ua.linkedin.com

Наукові інтереси

Порівняльна політологія, політичні інститути, партії та партійні системи, вибори та виборчі системи, адміністративно-територіальний устрій, громадянське суспільство, країни Вишеградської групи.

Публікації

Наукові праці, які вийшли друком:

Наукові статті у вітчизняних фахових виданнях з політичних наук:

  1. Чоловська О. Теоретико-методологічні особливості та компоненти порівняльного аналізу функціонування виборчих систем на місцевому рівні // Вісник Дніпропетровського університету. Серія Філософія, Соціологія, Політологія: збірник наукових праць. 2017. №2 (36). С. 56–63.

Матеріали та тези наукових конференцій:

  1. Чоловська О. Виборчі системи на місцевому рівні: порівняльний аналіз на прикладі Польщі та Чехії // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, О. Квас. Дрогобич :ТзОВ «Трек-ЛТД», 2017. С. 158–165.
  2. Чоловська О. Параметри, інструменти та механізми аналізу виборчих систем на місцевому рівні: теоретико-методологічний зріз на підставі досвіду країн Вишеградської групи // Політичні партії і вибори: українські та світові практики: збірник статей і тез за результатами наукової конференції «Політичні партії і вибори: українські та світові практики» ( пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 8 жовтня 2016 року / за заг. редакцією А. Романюка. Львів Простір-М, 2017. С. 252–256.

Наукові праці, які подано до друку:

Наукові статті у зарубіжних фахових виданнях з політичних наук:

  1. Cholovska O. The historical and transformational preconditions and peculiarities of the electoral systems’ formation at the local level in the modern countries of the Visegrad group // Studium Europy Srodkowej i Wschodniej: Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Gospodarki Krajowej w Kutnie. 2017. Nr. 8. (в редакції).

Матеріали та тези наукових конференцій:

  1. Чоловська О. Адміністративна реформа як чинник становлення сучасної виборчої системи на місцевому рівні у Чехії // Міжнародна науково-практична конференція “Регіональна політика та адміністративна реформа в Україні: уроки європейського досвіду впровадження і реалізації”. Ужгород, 14–15 грудня 2016 р. (в редакції).
  2. Чоловська О. Політико-правові параметри виборчих систем на локальному рівні в країнах Вишеградської групи // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, О. Квас. Дрогобич: ТзОВ “Трек-ЛТД”, 2018 (в редакції).
  3. Чоловська О. Становлення виборчих систем на місцевому рівні в країнах Вишеградської групи // Політичні партії і вибори: українські та світові практики: збірник статей і тез за результатами наукової конференції “Політичні партії і вибори: українські та світові практики” (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 21 жовтня 2017 року / За заг. редакцією А. Романюка. Львів: Простір-М, 2018 (в редакції).

Біографія

Магістр політології, аспірант і асистент кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2010-2015 рр. навчалась за спеціальністю “Політологія”, а в 2014-2018 рр. – за спеціальністю “Правознавство” у Львівському національному університеті ім. Івана Франка. З 2016 р. – аспірант кафедри політології (тема дисертаційної роботи – “Функціонування виборчих систем на місцевому рівні в країнах Вишеградської групи: порівняльний аналіз”). У 2013–2016 рр. працювала прес-секретарем, аналітиком та спостерігачем у ЛГО “Комітет виборців України”, а в 2016 р. – головним спеціалістом управління інвестиційної політики департаменту економічної політики ЛОДА. З грудня 2016 р. – аналітик ініціативи “Львівський регуляторний хаб”.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!