Боднар Володимир Михайлович

Посада: асистент кафедри філософії

Електронна пошта: Volodymyr.Bodnar@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Інтегральна теорія пізнання, трансдисциплінарні підходи,  біосеміотика, сайнс арт.

Публікації

Публікації:

1. Боднар В.М. Онтологічні проблеми життя в контексті сучасної біології / В. М. Боднар // Вісник Львівського університету, серія філософські науки. – 2007. – Вип. 11. – С. 72-79.
2. Боднар В.М. Лінгвістична інтерпретація життя в контексті біосеміотики / В. М. Боднар // Філософські пошуки. – 2007. №28, – C. 116-125.
3. Боднар В.М. Інформаційно-енергетичні виміри життя: філософсько-синергетичний аспект / В. М. Боднар // Вісник Львівського університету, серія філософські науки. – 2009. – Вип. 12. – С. 74-84.
4. Боднар В.М. Концепт життя: перспектива конструктивістського плюралізму / В. М. Боднар // Вісник Львівського університету, серія філософські науки. – 2012. – Вип. 15. – С. 162-170.
5.  Bodnar V., Nechyporenko A.: Bio-art – the transaesthetics of bios [in:] K. Łukasiewicz, I. Topp (ed.): Natura (w) granica(ch) kultury, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3426, “Prace Kulturoznawcze” XIV/2, Wrocław 2012, p. 87-95.
6.  Боднар В.М. Біо-арт – траскультурна парадигма науки та мистецтва / В. М. Боднар //  Spheres of cultures – Lublin – 2015. – Volume X. – C. 366-373.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!