Скочиляс Любомир Степанович

Посада: доцент кафедри політології

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (мобільний): (067) 353-38-76

Електронна пошта: lyubomyr.skochylyas@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Політичний аналіз, теорії влади,громадська думка, вибори, партії.

Курси

Публікації

Основні публікації:

  1. Формування місцевих органів влади в Україні: виборчі інструменти на тлі політичних викликів / Скочиляс Л. // Гуманітарні дисципліни у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів фізкультурно-спортивного профілю. – Львів: ЛДУФК, 2014. – С. 165-178.
  2. Скочиляс Л. Роль громадянсько-го суспільства у посткомуністичних перетвореннях / Скочиляс Л. // Гуманітарні дисципліни у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів : зб. наук. статей. – Л.: Друк на потребу, 2012. – С.154-165 с.
  3. Скочиляс Л. Місце політичної освіти у підготовці фахівців з фізичного виховання і спорту / Скочиляс Л. // Гуманітарні дисципліни у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів фізкультурно-спортивного профілю. – Львів : ЛДУФК, 2011. – С. 80–92.
  4. Regionalistyka polityczna: przedmiot, pole i podstawy teoretyczno-metodologiczne / Europa regionow. – Torun: Wydavnictvo Adam Marszalek , 2011. – S.23-30.
  5. Електоральна карта Львівщини у міжрегіональному зрізі. – Львів: ЦПД, 2010. – 168 с. (у співавт.)
  6. Аналіз ефективності державної політики. – Львів: ЦПД, 2009. – 144 с. (у співавт.)
  7. Політична реформа в Україні у світлі виборчих кампаній 2010. – Львів: ЦПД, 2009. – 138 с. (у співавт.)
  8. Від Соборності до Незалежності: стан та динаміка інтеграції українського суспільства. – Львів: ЦПД, 2009. – 124 с. (у співавт.)

 

Біографія

СКОЧИЛЯС Любомир Степанович (1.ІV.1973, м. Судова Вишня Львів. обл.) – політолог, канд. політол. наук (Парламентська діяльність політичних партій України і Росії у пострадянський період: порівняльний аналіз, 1999), доц. (2002).

Закінчив ф-т журн. Львів. ун-ту (1995), аспірант філос. ф-ту (1998). Ст. викл. (1999), доц. каф. українознавства ЛДІФК (1999–2000). Асист. (2001), доц. (2002) каф. політол. Львів. ун-ту.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!