Шурко Оксана Богданівна

Посада: доцент кафедри політології

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: oksana.shurko@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Політична культура, політична ідеологія, політична психологія, політична іміджологія, політичне управління.

Курси

Публікації

Основні публікації:

  1. Шурко О. Співвідношеня іміджу та психологічного профілю політичного лідера / Шурко О., Новик А. // Соціогуманітарні проблеми людини. Львів, 2010. – №4 – С. 155–163.
  2. Шурко О. Формування іміджу авторитарного лідера в сучасних умовах / О. Шурко // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку: Збірник наукових праць. – Львів, 2010. – С. 15–21.
  3. Шурко О. Б.Практичний вимір співвідношення наук політичної психології та іміджології / Новик А., Шурко О. // Матеріали другої університетської конференції молодих науковців «Актуальні проблеми гуманітарних і соціальних наук» / Укладач І.Я. Хома. – Львів, 2010. – С. 16–18.
  4. Шурко О. Б. Особливості управлінських процесів в Україні / Шурко О. //Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, Дніпропетровськ. – 2012. – С. 116-117.
  5. Шурко О. Особливості формування політичної еліти в Україні / Шурко О. // Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції (ХХІІІ Харківські політологічні читання). – Харків, 2010. – С. 18–19.

Біографія

ШУРКО Оксана Богданівна (14.II.1962, Львів) – політолог, канд. політ. наук (Взаємозв’язок політичної діяльності та політичної культури, 1996), доц. (2001).

Закінчила філос. ф-т. Київ. ун-ту (1989). Асист. (1989–2001), аспірант (1991–94), з 2001 доц. каф. політол. Львів. ун-ту.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!