Візуальні студії: проблеми і перспективи (магістри)

Тип: На вибір студента

Кафедра: філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1118доцент Добропас І. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1118

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни є осмислення логіки суспільного та культурного розвитку, невід’ємною частиною якої є філософія, розуміння багатоваріантності шляхів культурного і цивілізаційного поступу людства та власне ставлення до них. Освітньою ціллю курсу є формування світоглядної культури та культури мислення особистості.

Рекомендована література

  1. Баль М. Визуальный эссенциализм и объект визуальных исследований //http://www.logosjournal.ru/arch/23/art_124.pdf
  2. Баталина Е.В.Видимое общество:теория и практика // Padabumpadabum.com › x.phpPDF
  3. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его  технической воспроизводимости. // biblioteka.teatr-obraz.ru/files/file/Teoriya_kino/Benyamin_proizvedeniya.doc
  4. Брюховецька О. Візуальний поворот у культурі і культурології // ekmair.ukma.edu.ua › handle
  5. Петровская Е. Теория образа //https://klex.ru/mnf
  6. Сонтаг С.О фотографии// https://www.twirpx.com/file/1047975/
  7. Флюсер В.За философию фотографии// https://www.twirpx.com/file/373723/
  8. Штомпка П. Визуальная социология. Фотография как метод исследования// https://www.twirpx.com/file/1089797/
  9. Элкинс Дж. Исследуя визуальный мир// https://www.twirpx.com/file/569774/
  10. Mitchell W.J.T. What Do Pictures Really Want? // https://monoskop.org/images/2/25/Mitchell_WJT_1996_What_do_Pictures_Really_Want.pdf

Силабус:

Завантажити силабус