Уряди в європейських демократіях

Тип: На вибір студента

Кафедра: політології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1118Осадчук І. Ю.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1112Осадчук І. Ю.

Опис курсу

Курс є елементом такого напряму сучасної політичної науки, як порівняльна політологія. Наголос у межах курсу зроблено на якісній та кількісній складових компаративного аналізу. Курс було розроблено з прицілом на усталені й новітні якісні та кількісні механізми, методики, інструменти аналізу такої складової політичних систем європейських парламентських демократій, як інститут уряду. Методологічною основою курсу є неоінституціоналізм та постбіхевіоралізм. У науковому та навчальному плані курс використаний як механізм диверсифікації та поглиблення (звуження) сфери наукового політологічного аналізу.

Курс розділено на два змістові модулі. У першому модулі – вивчення моделей, теорій та особливостей формування і відповідальності урядових кабінетів у європейських парламентських демократіях; виокремлення типів урядів; вивчення однопартійних та коаліційних урядів більшості у європейських парламентських демократіях, а також теорій і різновидів урядових коаліцій більшості у європейських парламентських демократіях. У другому змістовому модулі розкрито сутність, різновиди та особливості формування і відповідальності урядів меншості у європейських парламентських демократіях; розглянуто повноваження та ролі прем’єр-міністрів і міністрів як підставу класифікації урядових кабінетів у європейських парламентських демократіях; визначено cтабільність та ефективність урядів у європейських парламентських демократіях.

Силабус:

Завантажити силабус