Управління конфліктами

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та історії політичної науки

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532Array

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516

Опис курсу

Дисципліна «Управління конфліктами» покликана забезпечити формування у студентів необхідних знань та навичок для подальшого здобуття професійних знань, розуміння завдань, механізмів та стратегій управлінського впливу на конфліктні ситуації в різних сферах соціального життя. Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам навчального процесу необхідні знання про конфлікт та його роль у життєдіяльності суспільства, а також сформувати розуміння механізмів та технік управлінського впливу на конфлікти різного роду в усіх сферах суспільного життя. В рамках курсу здобувачі освіти мають можливість в рамках групових проектів та з використанням ігрових методів навчання застосувати методики впливу на конфлікт на різних етапах його розвитку.

Рекомендована література

Конфліктологія : навч. посіб. / Л. М. Герасіна, М. П. Требін, В. Д. Воднік та ін.  Харків : Право, 2012. 128 с.

Петрінко В.С. Конфліктологія: курс лекцій, енциклопедія, програма, таблиці. Навчальний посібник. Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2020. 360 с

Тихомирова Є. Б., Постоловський С.Р. Конфліктологія та теорія переговорів: Підручник. Рівне: Перспектива, 2007. 389 с.

Силабус:

Завантажити силабус