Самопрезентація у публічних виступах

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії та історії політичної науки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Гарбадин А. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
396

Опис курсу

“Самопрезентація у публічних виступах” є дисципліною вільного вибору для студентів другого року навчання Університету.

Сучасні вимоги до вищої освіти перш за все спрямовуються на вирішення завдання підготовки компетентної людини, яка повинна адекватно орієнтуватися у всіх сферах соціального життя і активно впливати на них, без чого неможливий перехід суспільства з високим рівнем особистої, правової та професійної культури, – тобто суспільства, яке у нас прийнято називати “західним”.

Для сучасної, “західної” освіти, характерні тенденції до посилення загальногуманітарної складової, до вдосконалення на цій основі підготовки майбутніх фахівців, які володіють основами професійного спілкування. У майбутніх фахівців, поряд з вимогами до професійної кваліфікації, повинні бути сформовані навички ефективної комунікації, здатності у повній мірі самопрезентувати себе.

Оволодіння комунікативною компетентністю – одна з найважливіших умов самореалізації, соціалізації людини, її затребуваності на ринку праці, по суті це найважливіша умова розкриття себе в умовах сучасного світу.

Визначальним елементом ефективної комунікації є вміння виступати публічно, оскільки виголошувати промови доводиться усім. На жаль, часто навіть блискуче підготована змістовно промова сприймається негативно чи байдуже саме через невиразність виступу. Деякі спікери зазнають труднощів ще на етапі підготовки. У результаті необхідність публічних виступів перетворюється в покарання.

Завдання даного курсу – перевести публічний виступ із покарання у винагороду. Навчити сприймати себе та аудиторію, будувати промову ефективно як на вербальному, так і невербальному рівні, долати переживання та виробити власний стиль публічного виступу для кожного – в цьому вся суть запропоновано курсу.

Даний курс витримує практичну спрямованість – основним для нас орієнтиром є формування ефективної моделі самопрезентації кожного студента, а також виявлення особистих лідерських якостей, формування чіткого уявлення про ідею власного розвитку.

Мета: допомогти студентам у формуванні власної самопрезентації, навчити їх правильно поводитись перед публікою, без страху чи комплексів, захоплено виражаючи власні ідеї.

Завдання: допомогти студентам подолати страх публічного виступу та правильно визначати власну мотивацію; навчити правильного використання власного голосу; показати як правильно поводити себе підчас виступу на невербально;  навчити правильно складати текст публічного виступу та працювати з аудиторією.

Рекомендована література

  1. Андерсон К. Успішні виступи на TED. Рецепти найкращих спікерів / К.; Наш Формат; 2016.
  2. Gallo. Talk Like TED. The 9 Public Speaking Secrets of the World’s Top Minds / Macmillan Ltd? 2017/ – 288 p.
  3. Зінссер В. Як писати добре. Класичний посібник зі створення нехудожніх текстів/ К. : Наш Формат, 2022. – 288 с.

Силабус: Самопрезентація у публічних виступах

Завантажити силабус