Риторика для студентів спеціальності “філософія”

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії та історії політичної науки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Гарбадин А. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
390ФФФ-21доцент Гарбадин А. С.

Опис курсу

Мета курсу – навчити студентів технік та прийомів ефективного виступу перед аудиторією, сформувати індивідуальний стиль виступу та манеру самопрезентації.

Завдання курсу:

  • Навчитись розробляти план публічного виступу;
  • Освоїти логічність викладу матеріалу;
  • Оволодіти навичками взаємодії з аудиторією:
  • Ефективно використовувати додаткові засоби та мультимедіа у публічному виступі;
  • Удосконалити власну модель вербальної та невербальної передачі змісту аудиторії;
  • Засвоїти основи мовленнєвої майстерності у професійно значущих риторичних ситуаціях;
  • Оволодіти методикою риторичного аналізу.

Рекомендована література

  1. Андерсон К. Успішні виступи на TED. Рецепти найкращих спікерів / К.; Наш Формат; 2016.
  2. Gallo. Talk Like TED. The 9 Public Speaking Secrets of the World’s Top Minds / Macmillan Ltd? 2017/ – 288 p.
  3. Зінссер В. Як писати добре. Класичний посібник зі створення нехудожніх текстів/ К. : Наш Формат, 2022. – 288 с.

Матеріали

Риторика Філософи 2018

Силабус:

Завантажити силабус