Робота шкільного психолога з батьками

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Бородій Д. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516Спеціалізація «Педагогічна психологія» (збірна група з ФФП-31, ФФП-32, ФФП-33)доцент Бородій Д. І.

Опис курсу

Курс «Робота шкільного психолога з батьками» знайомить студентів з психологічними аспектами функціонування психологічної служби закладу освіти, зокрема роботи з батьками учнів.
Об’єктом курсу є особливості функціонування психологічної служби школи.
Предметом курсу є зміст, напрями та форми роботи шкільного психолога з батьками учнів
Мета курсу – скерувати студента, майбутнього психолога-практика, до здобуття знань і вироблення в себе фахових умінь і навичок добору і застосування форм і методів професійної діяльності в роботі з батьками учнів.
Курс «Робота шкільного психолога з батьками» викладається впродовж 5 семестру студентам 3 курсу ОКР «Бакалавр».
Курс передбачає 16 лекційних аудиторних годин, 16 годин семінарських аудиторних занять та 48 години самостійної роботи студентів.
Підсумкова форма контролю знань студентів – іспит.

Рекомендована література

 1. Бондаренко О.Ф. Психологічна допомога особистості. – Харків, 1996.
 2. Вчителі і батьки-вихователі. – Київ, 1990.
 3. Основи практичної психології / За ред. Панок В. (навч. посібник) – К., 1999.
 4. Педагогічні задачі і завдання для батьків. – Київ, 1989.
 5. Психологічна підготовка вчителя до роботи з першокласниками.  – К.: Освіта, 1998.
 6. Скривджені діти: Аналіз проблеми. – Київ, 1997.
 7. Томан І. Як удосконалювати самого себе. – К., 1988.
 8. Бодалёв А.А., Столин В.В. Семья в психологической консультации. – М.: Педагогика, 1989.
 9. Елизаров А.Н. Основы индивидуального и семейного психологического консультирования. Учебное пособие. – М.: Ось-89, 2005. – 352 с.
 10. Немов Р.С. Психологическое консультирование. – М.: Владос, 2003.
 11. Мастерство психологического консультирования / Под ред. Бадхена А.А., Родиной А.М. – СПб. Речь, 2006. – 240 с.
 12. Микляева Н.В., Микляева Ю.В. Робота педагога-психолога в ДОУ. – М., 2005.
 13. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. – М.: Владос, 2002.
 14. Самоухина Н.В. Практический психолог в школе. – М., 2002.

Силабус:

Завантажити силабус