Психологія влади

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
85Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
833доцент Карковська Р. І.Спеціалізація "Психологія управління"

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
822Спеціалізація "Психологія управління"доцент Карковська Р. І.

Опис курсу

Курс «Психологія влади» знайомить студентів з психологічними аспектами стосунків домінування-підпорякування. У ході вивчення дисципліни студенти мають можливість здобути знання і вміння щодо конструктивних і деструктивних виявів влади в організаційному середовищі, політичній сфері та сімейній взаємодії.

Результати навчання:

Знання і розуміння сутності владної взаємодії, психологічних підходів до ї трактування, особливостей стосунків домінування-підпорядкування у різних сферах життя.

Вміння аналізувати взаємодію домінування-підпорядкування, пропонувати способи розв’язання проблемних ситуацій, пов’язаних з психологічними аспектами влади.

Здатність формулювати рекомендації щодо налагодження конструктивних взаємин домінування-підпорядкування.

Здатність шляхом бесіди з’ясовувати особливості владної взаємодії в певному середовищі напр., організації).

Вміння аналізувати літературні джерела  за тематикою з психології влади.

Вміння формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну позицію щодо різних аспектів владної взаємодії.

Форми та методи навчання: Лекція, бесіда, робота в групах, аналіз випадків, усне та письмове опитування, дискусія.

Форма звітності: іспит

Мова навчання: українська.

Рекомендована література

  1. Васютинський В. Інтеракційна психологія влади. – К., 2005. – 492 с.
  2. Мотивация и деятельность / Х. Хекгаузен. – 2-е изд. – СПб.: Питер; М.: Смысл, 2003. – С. 575–613.
  3. Книппенберг Д.А., Хогг. М.А. Под ред.  Лидерство и власть. Процессы идентичности в группах и организациях / Пер. с англ. – Х.: Изд-во Гуманитарній центр, 2012. – 408 с.
  4. Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного консультирования: Учебное пособие. — М.: Гардарики, 2005. — 320 с.
  5. Коваль Н.А., Калинина Е.А. Психология семьи и семейной дезадаптивности. Учебное пособие. — Тамбов: ТГУ им. Г.Р. Державина, 2007. — 351 с.
  6. Bedi, Akanksha; Alpaslan, Can M.; Green, Sandy. A Meta-analytic Review of Ethical Leadership Outcomes and Moderators. Journal of Business Ethics. 2016. –  № 139(3). – P 517–536.
  7. Sturm, R. E.; Antonakis, J. Interpersonal Power: A Review, Critique, and Research Agenda. Journal of Management. -2015. – 41(1). С.  136-163.

Силабус:

Завантажити силабус