Психологія сім’ї

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Немає
47.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
3Волошок  О. В.
440Волошок  О. В.ФФП-21, ФФП-22, ФФП-23

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
3ФФП-21Волошок  О. В.
ФФП-22Волошок  О. В.
ФФП-23Волошок  О. В.
440ФФП-21Волошок  О. В.
ФФП-22Волошок  О. В.
ФФП-23Волошок  О. В.

Опис курсу

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Психологія сім’ї» є ознайомлення студентів із психологією шлюбно-сімейних стосунків як науковою дисципліною, так і прикладною галуззю психологічної науки (навчальна); теоретична підготовка молоді до сімейного життя (виховна). ЗАВДАННЯ КУРСУ: сформувати систематизоване уявлення про еволюцію шлюбно-сімейних відносин, розкрити особливості життєвого циклу сім’ї та закономірності її динаміки, висвітлити чинники та концепції дестабілізації шлюбно-сімейних відносин, окреслити модель психологічно здорової сім’ї.

 

Результати навчання. Після завершення цього курсу студент буде :

знати:

 • предмет, об’єкт і завдання навчальної дисципліни «Психологія сім’ї»;
 • методологію соціально-психологічних досліджень проблем шлюбно-сімейних стосунків;
 • поняття «шлюб» і «сім’я» з точки зору представників різних психологічних напрямів та підходів;
 • форми організації шлюбно-сімейних стосунків в історичному контексті;
 • особливості функціонально-рольової структури сімейних відносин;
 • життєвий цикл сім’ї та динаміку сімейних відносин;
 • стилі і помилки у вихованні дітей у сім’ї;
 • причини сімейних і подружніх конфліктів, концепції та форми дестабілізації сімейних стосунків;
 • основні форми та методи психологічної допомоги дисфункційним сім’ям (подружжя, батьки, діти);

Вміти:

 • розрізняти конфліктні, кризові і проблемні сім’ї;
 • розрізняти дисфункційні та функціонально неспроможні сім’ї;
 • виявляти рівень психологічного здоров’я сім’ї
 • проводити діагностичну та просвітницьку роботу роботу з сім’єю;
 • проводити виховні бесіди/тренінги із старшокласниками, батьками з проблем підготовки до сімейного життя, профілактики і усунення конфліктних ситуацій у родині, виховання та розвитку дитини у сім’ї;
 • надавати рекомендації членам родини з метою покращення психологічного мікроклімату у сім’ї, сприяння задоволенню потреб та гармонійному розвитку членів родини;

Методи навчання на лекціях: усні (розповідь, еврістична бесіда, дискусії), наочні (символічна, текстова, художня наочність, презентації). Методи і форми навчання на семінарських заняттях: практичні та інтерактивні (робота в малих групах, індивідуальні виступи, тестування, аналіз проблемних ситуацій)

Мова викладання: українська

Форма звітності: залік

 

Рекомендована література

 1. Андреева Т. Семейная психология.- Санкт-Петербург, 2005.
 2. Бондарчук О.І. Психологія сім’ї. – Київ, 2001.
 3. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как ? – Москва, 1995.
 4. Диагностика семьи. Методики и тесты. Под ред. Райгородского Д.Я.. – Самара,2004.
 5. Кононко О.Л. Соціально-емоційний розвиток особистості. – Київ, 1998.
 6. Родители и дети. Хрестоматия. – Самара, 2003.
 7. Сатир В. Как строить себя и свою семью. – Москва, 1992.
 8. Семиченко В.А., Заслуженюк В.С. Мистецтво взаєморозуміння. Психологія та педагогіка сімейного спілкування. – Київ, 1998.
 9. Семья: социально-психологические и этические проблемы. Справочник. Киев, 1990.
 10. Сысенко В.А. Устойчивость брака: проблемы, факторы, условия. Москва, 1981.
 11. Тищенко С.П. Психологія виховного впливу сім’ї на дитину. Київ, 1985.
 12. Чепмен Г. П’ять мов любові у подружжі. – Львів, 2008.
 13. Чепмен Г., Кемпбел Р. П’ять мов любові до дітей. – Львів, 2006.
 14. Шнейдер Л.Б. Психология семейных отношений. Москва, 2000.
 15. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи. С-Петербург, 1999.

 

Силабус:

Завантажити силабус