Психологічні основи роботи з обдарованими дітьми

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
65Немає
75Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент Партико Т. Б.Спеціалізація «Педагогічна психологія» (збірна група з ФФП-31, ФФП-32, ФФП-33)
712доцент Партико Т. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616Спеціалізація «Педагогічна психологія» (збірна група з ФФП-31, ФФП-32, ФФП-33)доцент Партико Т. Б.
712Спеціалізація «Педагогічна психологія» (збірна група з ФФП-31, ФФП-32, ФФП-33)доцент Партико Т. Б.

Опис курсу

Опис курсу

«Психологічні основи роботи з обдарованими дітьми» є спецкурсом для студентів напряму підготовки «Психологія», які обрали спеціалізацію «Педагогічна психологія». Об’єктом вивчення є обдарованість людини; предметом – особливості прояву обдарованості у дітей та молоді. Мета викладання: навчити студентів враховувати психологічні особливості обдарованих дітей та молоді у роботі з ними.

Завданнями курсу є:

 • ознайомити з проблемою обдарованості та станом її вирішення в Україні та світі,
 • ознайомити з психологічними особливостями інтелектуально та творчо обдарованих дітей та молоді,
 • навчити, як організувати психологічний супровід навчального процесу обдарованих учнів,
 • ознайомити з вимогами до психологічних особливостей педагогів, які працюють з обдарованими учнями.

 

Результати навчання:
знати:

 • природу обдарованості людини,
 • специфіку кожного із різновидів обдарованості,
 • психологічну характеристику обдарованих учнів та їхні особливості,
 • форми роботи з обдарованими учнями,
 • специфіку організації освітнього простору для роботи з обдарованими,
 • психологічні характеристики успішного вчителя для роботи з обдарованими учнями.

вміти:

 • діагностувати ступінь прояву та особливості інтелектуальної, творчої та соціальної обдарованості,
 • проводити тренінги обдарованості,
 • надавати рекомендації педагогам та батькам щодо навчання і виховання обдарованих учнів.

 

Форми та методи навчання: лекції, семінари, практичні заняття, тренінги, консультації, самостійна робота.

Форма звітності: іспит.

Мова навчання: українська.

Рекомендована література

 1. Губенко О. В. Психологічний аналіз творчої діяльності. Біполярна концепція механізмів творчого мислення (БКМТМ) // Практична психологія та соціальна робота. – 2014. – № 6. – С. 68–80.
 1. Дружинин В. Н. Психология общих способностей. 2-е изд. – СПб.: Питер Ком, 1999.
 1. Завгородня О .В. Акмеологічна модель художньо обдарованої особистості // Практична психологія та соціальна робота. – 2013. – № 10. – С. 7-11.
 2. Кульчицька О. І. Обдарованість: природа і суть // Обдарована дитина. – 2007. – № 1. – С. 17-24.
 3. Мітлош А. В. Тренінг розвитку лідерської обдарованості // Обдарована дитина. – 2010. – № 4. – С. 33-39.
 4. Моляко В. О. Актуальні соціально-психологічні аспекти проблеми обдарованості. // Обдарована дитина. – 1998. –  № 1. –  С.3-5;  № 2. –  С.2-6;  № 3 –  с.2-5.
 5. Неделевич В. Ю. Психологічний супровід обдарованих учнів // Обдарована дитина. – 2010. – № 6. – С. 30-33.
 1. Роменець В. А. Психологія творчості. – К., 1971.
 1. Слободенюк Л. І. Психологічна підтримка обдарованих дітей батьками // Обдарована дитина. – 2009. – № 10. – С. 57 – 62.
 2. Соцька М. В. Система психолого-педагогічного супроводу здібних і обдарованих учнів у загальноосвітньому навчальному закладі // Обдарована дитина. – 2010. – № 3. – С. 39-45.
 1. Яланська С. П. Психологія творчості: навчальний посібник. – Полтава: ПНПУ імені  В.Г.  Короленка, 2014. – 180с.
 1. Янковчук М. М. Аналіз освітніх систем для навчання обдарованих дітей // Обдарована дитина. – 2010. – № 6. – С. 57-62.
 2. Яцурик А. О. Розвиток креативності у підлітковому віці // Практична психологія та соціальна робота. – 2014. – № 11. – С. 23–32.

 

Силабус:

Завантажити силабус