Психіатрія

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
85Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
833доцент Дідковська  Л. І.Спеціалізація "Клінічна психологія"

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
822Спеціалізація "Клінічна психологія"доцент Дідковська  Л. І.

Опис курсу

Курс «Психіатрія» знайомить студентів з основними положеннями сучасної психіатрії та особливостями надання психіатричної допомоги в Україні, різними формами психічних розладів з урахуванням синдромологічного підходу; основними групами психічних захворювань; методами діагностики та надання допомоги психічно хворим. Об’єктом курсу є психіатрія як наука та соціальний феномен, предмет курсу – психологічні особливості психіатричної теорії, емпірії та практики. Мета курсу – навчити студентів враховувати особливості людей з психічною патологією у роботі з ними.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати:

 • основні положення сучасної психіатрії;
 • психічні розлади невротичного та психотичного рівня;
 • основні форми психічних розладів (з урахуванням синдромологічного підходу МКХ);
 • психодіагностику психічних розладів;

вміти:

 • провести психологічну бесіду з хворим із психічним розладом;
 • діагностувати симптоми психічних розладів;
 • застосувати психологічну діагностику при психічних розладах невротичного та психотичного рівня.

Форми та методи навчання: лекції, презентації, семінарські заняття з груповим обговоренням, розгорнутими бесідами, груповими дискусіями, самостійна робота

Форма звітності: письмовий іспит (тестові завдання)

Мова навчання: українська

Рекомендована література

 1. Блейхер В.М., Крук И.В. Клиническая патопсихология. – М.: МПСИ, 2002.
 2. Джекобсон Дж.Л. Секреты психиатрии. – М.: Медпресс-информ, 2007.
 3. Общая психопатология (курс лекций) / под. ред. А.В. Снежневского. – М.: МЕДпресс-информ, 2001.
 4. Психіатрія / під ред. Напрєєнко О.К. – К.: Здоров’я, 2001.
 5. Психіатрія і наркологія / за ред. В.Л. Гавенка, В.С. Бітенського. – К.: ВСВ «Медицина», 2015.
 6. Руководство по психиатрии / под. ред. А.В. Снежневского. – М.: Книга по Требованию, 2012.

Силабус:

Завантажити силабус