Порівняльний аналіз політичних інститутів країн Центральної Європи

Тип: Нормативний

Кафедра: політології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Осадчук І. Ю.ФФІм-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФФІм-11Осадчук І. Ю.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Порівняльний аналіз політичних інститутів країн Центральної Європи» присвячена проблематиці аналізу соціополітичних поділів, інституту президентства, парламентів, урядів, виборів і виборчих систем, партій та партійних систем у країнах Центральної Європи. Методологічно дисципліна сягає постбіхевіоралізму й неоінституціоналізму. В науковому та навчальному контексті курс постає механізмом диверсифікації та поглиблення (звуження) сфери наукового політологічного аналізу. Курс розділено на два змістові модулі. В першому модулі – вивчення особливостей політичної трансформації, функціонування соціополітичних поділів, інституту президентства, парламентів й урядів у країнах Центральної Європи за допомогою порівняльного методу. У другому змістовому модулі – порівняльний аналіз виборів і виборчих систем, партій та партійних систем у країнах Центральної Європи.
Метою вивчення нормативної дисципліни «Порівняльний аналіз політичних інститутів країн Центральної Європи» є визначення еволюції, особливостей формування й функціонування політичних інститутів країн Центральної Європи після падіння «Берлінського муру» за допомогою порівняльного методу.
Завдання курсу:
• визначити особливості переходу від авторитаризму до демократії в країнах Центральної Європи;
• виокремити чинники формування та проаналізувати особливості основних соціополітичних поділів у країнах Центральної Європи;
• розкрити роль інституту президентства в політичних системах країн Центральної Європи;
• визначити роль та значення інституту парламенту в країнах Центральної Європи;
• з’ясувати специфіку урядів/урядових кабінетів у країнах Центральної Європи;
• проаналізувати різновиди виборчих систем, що застосовуються на парламентських виборах у країнах Центральної Європи;
• виділити основні тенденції формування та трансформації партійних систем країн Центральної Європи;
• виокремити форми політичної активності громадянина у країнах Центральної Європи.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Панчак-Бялоблоцка Н. Уряди меншості в європейських парламентських демократіях: монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 481 с.
 2. Романюк А., Литвин В. Порівняльний аналіз політичних інститутів країн Вишеградської групи та інших країн Центрально-Східної Європи: монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. 548 с.
 3. Романюк А., Литвин В., Панчак-Бялоблоцка Н. Політичні інститути країн Центрально-Східної Європи: порівняльний аналіз. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 358 с.
 4. Heinisch R., Saxonberg S., Werner A., Habersack F. The effect of radical right fringe parties on main parties in Central and Eastern Europe: Empirical evidence from manifesto data. Party Politics. 2021. Vol. 27. No. 1. P. 9–21.
 5. Osadchuk І., Lytvyn V., Romanyuk A. Attributes, Logics, and Reasons for the Choice of Semi-Presidentialism: A Verification and Systematisation on the Example of European Countries. Studia Politica. Romanian Political Science Review. Vol. 20. No. 4. P. 469497.

Додаткова література:

 1. Литвин В. Популістські партії у структурі модерних партійних систем країн Центральної Європи : порівняльний аналіз. Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації. 2012. № 2. С. 69–77.
 2. Панчак-Бялоблоцка Н. Особливості формування та складу верхніх палат у парламентах країн Центральної та Східної Європи. Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. 2011. Вип. 23. С. 149–158.
 3. Antoszewski A., Herbut R. Systemy polityczne wspolczesnej Europy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. 367 s.
 4. BankowiczM.Transformacje konstytucyjnych systemowwladzy panstwowej w Europie Srodkowej. Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 2010. 236 s.
 5. Brunclik M., Kubat M. Contradictory Approaches: Discussing Semi-Presidentialism in Central Europe. Annals of the University of Bucharest: Political Science Series. 2016. Vol. 18. No. 1. P. 67–79.
 6. Goetz K., Zubek R. Government, Parliament and Lawmaking in Poland. The Journal of Legislative Studies. 2007. Vo. 13. No. 4. P. 517–538.
 7. HloušekV. Presidents above Parties? Presidents in Central and Eastern Europe, Their Formal Competences and Informal Power. Brno: International Institute of Political Science of Masaryk University, 2013. 311 p.
 8. Lewis P. Party Systems in Post-communist Central Europe: Patterns of Stability and Consolidation. Democratization. 2006. Vol. 13. No. 4. P. 562–583.
 9. McDonnell D., Valbruzzi M. Defining and classifying technocrat-led and technocratic governments. European Journal of Political Research. 2014. Vol. 53. No. 4. P. 654–671.
 10. Powell E., Tucker  J. Revisiting Electoral Volatility in Post-Communist Countries: New Data, New Results, and New Approaches. British Journal of Political Science. 2014. Vol. 44. No. 1. P. 123–147.
 11. Rasch B., Martin S., Cheibub J.A. Parliaments and Government Formation: Unpacking Investiture Rules. Oxford University Press, 2015. 296 p.
 12. Saarts T. Comparative Party System Analysis in Central and Eastern Europe: the Case of the Baltic States. Studies of Transition States and Societies. 2011. Vol. 3. No. 3. P. 83–104.
 13. Sebok M.,  Horváth A.,  Balázs А. Electoral Reforms, Entry Barriers and the Structure of Political Markets: A Comparative Analysis. European Journal of Political Research. 2019. Vol. 58. P. 741–768.
 14. Sedelius T., Linde J. Unravelling Semi-Presidentialism: Democracy and Government Performance in Four Distinct Regime Types. Democratization. 2018. Vol. 25. No. 1. P. 136–157.
 15. Sedelius T., Mashtaler O. Two Decades of Semi-Presidentialism: Issues of Intra-Executive Conflict in Central and Eastern Europe 1991–2011. East European Politics. 2013. Vol. 29. No. 2. P. 109–134.

Інтернет-джерела:

 1. Döring H., Manow P. Parliaments and governments database (ParlGov): Information on parties, elections and cabinets in modern democracies. URL: http://www.parlgov.org/.
 2. Freedom in the World. URL: http://www.freedomhouse.org/report-types/freedom-world.
 3. Nations in Transit. URL: http://www.freedomhouse.org/report-types/nations-transit.
 4. Polity IV Project: Political Regime Characteristics and Transitions, 1800–2013. URL: http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm.
 5. Varieties of Democracy. URL: https://v-dem.net/.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Порівняльний аналіз політичних інститутів країн Центральної Європи_2022-2023 н.р.

Завантажити силабус

Силабус: Порівняльний аналіз політичних інститутів країн Центральної Європи_2021-2022 н.р.

Завантажити силабус