Політична етика в кіно

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії та історії політичної науки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Гарбадин А. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
696

Опис курсу

«Політична етика в кіно» є дисципліною вільного вибору для студентів третього року навчання Університету.

Запропонований курс є міждисциплінарним експериментом діалогу між політичним та кінематографом, між практикою політизації нашого життя та її втіленням у фільмах.

У межах лекційних занять студентам пропонується авторська інтерпретація того, як політизується наше життя, як це впливає на формування наших повсякденних переконань, і як ці ідеї втілюються у кіно.

Семінарські заняття будуть присвячені осмисленню широкого кола фільмів студентами, їх аналітичній роботі стосовно даних проблем.

Курс пропонує по-новому осмислити для себе як кіно, так і міру втручання політики у наше життя. Також студенти отримають змогу удосконалити власні навички як аналітичного, так і креативного, критичного мислення, а також здатність ефективно формулювати думку на публіці, оскільки акцент у  взаємодії буде зроблено на рівні публічності власних виступів.

У розробці курсу автор орієнтувався на найновіші тенденції у film studies, а також підібрав фільми, що здатні вразити абсолютно кожного потенційного слухача. Оскільки кіно зараз є найпопулярнішим напрямом мистецтва та одним з найважливіших елементів впливу на свідомість людей, постає питання в активному вивченні специфіки його інтерпретаційних механізмів.

Даний курс витримує практичну спрямованість – основним для нас орієнтиром є формування та осмислення особистих переконань, що виражаються практично у всіх сферах життя. Кінематограф у цьому контексті є дуже зручною сферою апробації власних переконань. Вважаємо, що думати про кіно з позиції мораліста є останнім заняттям, що вартувало б витраченого часу. Набагато корисніше та цікавіше буде спробувати зрозуміти власні переконання, погляди та схильності до дії.

Мета: навчити студентів правильно інтерпретувати кіно, а також визначати як через фільми відбувається етичний та моральний, ідеологічний та політичний вплив на нас, а також, виражати особисті переконання на основі тієї проблематики, яку нам пропонує кіно.

Завдання: розвиток критичного та асоціативного мислення; оволодіння базових знань про суть кіно; розуміння етики та політики, їх ідеологічного впливу на нас; розуміння кіно як форми виразу конкретних моделей етичної / неетичної поведінки; здатність до розуміння сучасних проблем етико-політичного дискурсу; креативний саморозвиток.

Рекомендована література

  1. Гарбадин А. Візуалізація та інтерпретація політичної етики у кіно / А. Гарбадин // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. – К. : Міленіум, 2018. – № 2. – С. 97-101.
  2. Горбатенко В., Гарбадин А. Постмодерні підходи до аналізу політики / В. Горбатенко,  А. Гарбадин // Політична думка XX – початку XXI століть: методологічний і доктринальний підходи : підручник : у 2-х т. / за заг. Ред. Н. М. Хоми ; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, В. П. Горбатенко та ін.] – Львів : «Новий Світ-2000», 2016. – Т. 1. – 516 с. – С. 106-129.             
  3. Гарбадин А. Психоаналітичний підхід до аналізу політики      / А. Гарбадин // Політична думка XX – початку XXI століть: методологічний і доктринальний підходи : підручник : у 2-х т. / за заг. Ред. Н. М. Хоми ; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, В. П. Горбатенко та ін.] – Львів : «Новий Світ-2000», 2016. – Т. 1. – 516 с. . – С. 214-241.

Силабус: Силабус "Політична етика в кіно"

Завантажити силабус