Політичні системи СНД

Тип: На вибір студента

Кафедра: політології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
826Осадчук І. Ю.ФФІ-41, ФФІ-42

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
826ФФІ-41Осадчук І. Ю.
ФФІ-42Осадчук І. Ю.

Опис курсу

Курс є елементом такого напряму сучасної політичної науки, як порівняльна політологія. Наголос у межах курсу зроблено на якісній та кількісній складових компаративного аналізу. Курс було розроблено з прицілом на усталені й новітні якісні та кількісні механізми, методики, інструменти аналізу таких складових політичних систем пострадянських країн СНД, як інститут президентства, парламенти, уряди, виборчі системи,  політичні партії і партійні системи. Методологічною основою курсу є неоінституціоналізм. У науковому та навчальному плані курс використаний як механізм диверсифікації та поглиблення (звуження) сфери наукового політологічного аналізу. Курс розділено на два змістові модулі. У першому модулі – вивчення особливостей трансформації політичних систем пострадянських країн СНД, запропоновано до розгляду такі політичні інститути як інститут президентства, парламенти, виборчі системи в пострадянських країнах СНД. У другому змістовому модулі представлено такі політичні інститути: уряди, партії та партійні системи, політичні еліти в пострадянських країнах СНД.

Мета курсу – ознайомити студентів з особливостями організації та функціонування політичних систем пострадянських країн СНД крізь призму формування та функціонування політичних інститутів цих країн, із специфікою застосування якісних та кількісних вимірів та методів у порівняльному аналізі політичних інститутів; виробити у студентів уявлення про ефективність і якість політичних інститутів у політичних системах пострадянських країн СНД.

Завдання курсу:

  • прищепити знання про еволюцію і сучасний стан розвитку політичних інститутів як складових політичних систем пострадянських країн СНД;
  • розкрити особливості використання якісних та кількісних інструментів порівняльного аналізу політичних інститутів і процесів у політичних системах пострадянських країн СНД;
  • сформувати навики виокремлення тенденцій, які властиві політичним інститутам як складовим політичних систем пострадянських країн СНД;
  • прищепити в   студентів   навики   самостійного   якісного та кількісного   аналізу   політичних інститутів і процесів у політичних системах пострадянських країн СНД.

Силабус:

Завантажити силабус