Політична іміджелогія

Тип: На вибір студента

Кафедра: політології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Шурко О. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116доцент Шурко О. Б.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб ознайомити студентів з історією, теорією та методологією політичної іміджелогії, а також з основними іміджевими стратегіями; сформувати навички самостійного аналізу відмінностей у різних типах політичних іміджів та вміння аналізувати основні етапи формування політично іміджу, провадити дослідження особливостей політичної ситуації в державі та виявляти потреби у лідерах певних іміджевих типів. Тому у курсі представлено як огляд теоретико-методологічних підходів, так і інструментів, які потрібні для формування іміджу у конкретній політичній ситуації та використання відповідних стратегій для його просування на політичному ринку.

Метою вивчення дисципліни вільного вибору «Політична іміджелогія» є формування у студентів уявлення про суть, теоретичні підходи і прикладний вимір політичної іміджелогії, а також набуття у студентів конкретних знань та вмінь для формування ефективного особистісного і політичного іміджу та його успішної реалізації у системі політико-владних відносин.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Бебик В. М. Політичний маркетинг і менеджмент. – К.: МАУП, 1996. – 144 с.
 2. Шурко О. Формування іміджу авторитарного лідера в сучасних умовах / О. Шурко // Львівська національна ідея : стан та перспективи розвитку. – Львів, 2010. – С. 15 –21.
 3. Старовойтенко Р. Імідж політичної партії як чинник електорального вибору // Нова політика. – 2001. – № 2. – С. 57.

Інтернет ресурси:

 1. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/
 2. Бібліотека Гумер. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/istrp/index.php
 3. Фонд «Демократичні ініціативи» // Веб-сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dif.org.ua/ua/
 4. Українське демократичне коло [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://polityka.in.ua/info/404.htm
 5. Київський міжнародний інститут соціології [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kiis.com.ua/ua/news/view-86.html
 6. Урядовий портал http://www.kmu.gov.ua/control/-
 7. Офіційний портал Верховної Ради України http://iportal.rada.gov.ua/-
 8. http://www.president.gov.ua/ Офіційне представництво Президента України
 9. Сайт Національної Парламентської бібліотеки України – http://www.nplu.kiev.ua/
 10. Сайт Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України – http://www.ipiend.gov.ua/
 11. Сайт Українського незалежного центру політичних досліджень – http://www.ucipr.kiev.ua/
 12. Сайт Українського центру політичного менеджменту – http://www.politik.org.ua/
 13. Сайт журналу «Віче» – http://www.viche.info/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: 22-23 н.р.

Завантажити силабус

Силабус: 21-22 н.р.

Завантажити силабус