Політологія (філософський факультет/спеціальність “психологія”)

Тип: Нормативний

Кафедра: політології

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
4доцент Була С. П.

Опис курсу

Силабус курсу_Політологія (спеціальність “Психологiя)_2019-2020

робоча програма н.д.в_д. Психолог_я

робоча програма для в_д. Психолог_я

Метод. забезп. для самост_йної роботи.

Плани сем_нарських занять

Питання на _спит. В_дд. психолог_я