Політологія (для студентів факультету управління)

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та історії політичної науки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732Array

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716
Токарєва Л. В.
Ковальчук М. В.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Політологія» покликана забезпечити знання з політології та розрахована на студентів інших спеціальностей. Програма курсу передбачає коротке ознайомлення студентів з основними елементами політичної системи суспільства, механізмами функціонування держави, політичними інститутами, зокрема притаманними демократичному режиму, політичними процесами та міжнародною політикою. Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам навчального процесу необхідні знання про функціонування політичної системи суспільства, держави та інших політичних інститутів. Людина щодня є учасником політичних процесів, залучена в політику, оскільки не може жити за межами політичної системи. Курс дає базові знання про політичну сферу, в якій людина є одночасно суб’єктом та об’єктом, необхідні для свідомої діяльності людини в політичній системі суспільства.

Рекомендована література

Вегеш М.М. Політологія: підручник. Київ: Знання, 2008. 384 с.

Горбатенко В.П., Бабкіна О.В. Політологія: підручник. Київ: ВЦ “Академія”, 2003. 528 с.

Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): Навчальний посібник. Київ: Либідьб 2005. 576 с.

Матеріали

методичний посібник політологія

Силабус:

Завантажити силабус