Політологія (для ф-ту журналістики)

Тип: Нормативний

Кафедра: політології

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент Шурко О. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716

Опис курсу

Силабус Політологія ( для ф-ту журналістики)

Силабус:

Завантажити силабус