Патопсихологія

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
72Немає
81Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
712доцент Дідковська  Л. І.ФФП-41
810доцент Дідковська  Л. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
712ФФП-41доцент Дідковська  Л. І.
ФФП-42доцент Кліманська М. Б.
812ФФП-41доцент Дідковська  Л. І.
ФФП-42доцент Кліманська М. Б.

Опис курсу

Курс «Патопсихологія» спрямований на ознайомлення студентів зі змістом та завданнями патопсихології як науки, основними патопсихологічними синдромами та особливостями проведення патопсихологічної діагностики. Об’єктом вивчення курсу є патологічні стани мозку, а предметом – зміни психічної діяльності при патологічних станах мозку у зіставленні із нормою. Метою даної дисципліни є навчити студентів користуватись широким арсеналом діагностичних прийомів і методик, надати можливість майбутньому практичному психологу оволодіти знаннями психологічних механізмів виникнення і динаміки психопатологічних розладів, що створить фундамент для успішної діагностики та психологічної корекції найбільш поширених форм психічної патології.

У результаті вивчення курсу «Патопсихологія» студент повинен:

знати:

 • коло завдань, що розв’язуються патопсихологією;
 • основні патопсихологічні синдроми;
 • специфіку патопсихологічних проявів у різних нозологічних групах;
 • принципи та методи проведення патопсихологічного дослідження;
 • основні психодіагностичні методики, які використовуються при проведенні патопсихологічного дослідження;

вміти:

 • розрізняти основні патопсихологічні синдроми;
 • розробляти програму патопсихологічного дослідження;
 • застосовувати патопсихологічні методи для оцінки психічних явищ;
 • формулювати патопсихологічний висновок;
 • прогнозувати зміни та динаміку розвитку і функціонування різних психічних процесів та сфер особистості при різних патопсихологічних синдромах.

Форми та методи навчання: лекції, презентації, семінарські заняття з груповим обговоренням, розгорнутими бесідами, груповими дискусіями, практичні завдання з обговоренням на семінарських заняттях, самостійна робота

Форма звітності: письмовий іспит (тестові завдання) в кінці 8 семестру

Мова навчання: українська

 

Рекомендована література

 1. Блейхер В.М., Крук И.В., Боков С.Н. Клиническая патопсихология: Руководство для врачей и клинических психологов. – М.: Издательство Московского психолого-социального института, 2002.
 2. Зейгарник Б.В. Патопсихология. – М.: Академия, 2003.
 3. Аршава И.Ф., Корниенко В.В. Основы патопсихологии. – Днепропетровск: «Свидлер А.Л.», 2015.
 4. Турецька Х, Штеньович Т. Патопсихологічна діагностика. – Львів, 2010.
 5. Турецька Х., Гурська Т. Патопсихологія. – Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2015.

Силабус:

Завантажити силабус