Основи психотерапії

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
722доцент Галецька І. І.ФФП-41, ФФП-42

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
722ФФП-41доцент Сазонова О. В.
ФФП-42доцент Галецька І. І.

Опис курсу

Курс «Основи психотерапії» орієнтований на поглиблення і розвиток знання студентів у галузі психології особистості з акцентом на їх практичному освоєнні та подальше використання в практиці психологічного консультування і психотерапії. У контексті лекційного курсу враховуються знання в галузі історії психології, психології особистості, психологічного консультування. Зміст дисципліни базується на основних ідеях, методах і практиках сучасної психотерапії. Основними цілями вивчення дисципліни є: розуміння студентами історії становлення психотерапевтичної теорії та практики, основних форм психологічних досліджень в галузі психотерапії, етики психолога-психотерапевта, а також природи психотерапевтичного відносини, екзистенційних тем в роботі з клієнтами та основних проблем які виникають у діяльності самого психотерапевта. Особливе значення надається рефлексії студентами ключових тем і проблем становлення сучасної психотерапії.

Вивчення дисципліни передбачає застосування методу порівняльного аналізу психотерапевтичних систем, системну організацію знань, активне навчання, творче оперування засвоєними знаннями, розуміння перспектив розвитку сучасної психотерапії, розвиток у студентів базових компетенцій психолога-. Мета дисципліни — ознайомити слухачів з принципами та методами сучасної психотерапії, висвітлити показання і обмеження для здійснення психотерапії, умови їх здійснення, техніки, етичні моменти, тривалість і завершення психотерапії, особливості індивідуальної та групової психотерапії.

Знати:

 • історію світової і вітчизняної психотерапії., її сучасний стан в Україні та перспективи подальшого розвитку;
 • прикладнi можливостi психотерапії
 • Терапевтичні чинники психотерапії
 • Критерії ефективності психотерапії.
 • класифікацію методів психотерапевтичного впливу (модальності психотерапії)
 • основні психотехніки
 • актуальні проблеми психотерапії.
 • покази та протипокази для психотерапії;
 • межі лікувального впливу різних психотерапевтичних методик;
 • основні принципи, мету і завдання психотерапії
 • теоретичні основи психотерапії
 • етико-деонтологічні принципи і правила у психотерапії
 • основні напрямки у зарубіжній і вітчизняній психотерапевтичній практиці;
 • критерії і методи оцінки ефективності психотерапії
 • Вміти:
 • Виконувати порівняльний аналіз методів психотерапії.
 • Розуміти як працюють методи психотерапії
 • Розуміти як проводиться аналіз відмінностей форм психологічної допомоги
 • дотримуватись етико – деонтологічних принципів, створювати довірливий психотерапевтичний контакт з пацієнтами;
 • самостійно складати психокорекційні програми;
 • правильно підбирати і застосовувати психотерапевтичні та психокорекційні методи і прийоми із врахуванням особистості пацієнта та клінічних проявів захворювання;
 • оцінювати ефективність психотерапевтичної та психокорекційної роботи;

Рекомендована література

 1. Александров А.А. Современная психотерапия. М., 1998. – 335 с.
 2. Бурлачук Л. Ф., Кочарян А. С, Жидко М. Е. Психотерапия. Психологические модели. Учебник для вузов. . –3-е изд. допол., стереотип. – СПб. : Питер, 2012. – 496 с.
 1. Групповая психотерапия /Под ред. Б.Д.Карвасарского, С.Ледера. – М. Медицина, 1990. – 384 с.
 2. Мак Маллин Практикум по когнитивной терапии. СПб, 2001.
 3. Менцос. Психодинамические модели в психиатрии. — М.: АЛЕ-ТЕЙА, 2000.
 4. Паттерсон, Сесил. Теории психотерапии / Сесил Паттерсон, Эдвард Уоткинс ; [Пер. с англ.: М. Гурьева, Н. Мухина]. – 5. изд. – М. [и др.] : Питер, 2003 (ГПП Печ. Двор). – 543 с
 5. Психотерапевтическая энциклопедия /Под ред.Б.Д.Карвасарского.- С.-Петербург.»Питер», 1998.- 713 с.
 6. Роджерс К. Клиент центрированная психотерапия.АП.
 7. Рудестам К. Групповая психотерапия. – СПб, 1998.
 8. Франкл В. Основы логотерапии. М. 1990.
 9. Франкл В. Человек в поисках смысла  М. 1990.
 10. Эллис А. Практика рационально-эмотивной поведенческой терапии СПб,02,352 с.
 11. Ялом И. Теория и практика групповой психотерапии: 5-е междунар. изд. / Пер. с англ. Жужунова С. – СПб: Питер, 2000. – 640 с.

Силабус:

Завантажити силабус