Основи кататимно-імагінативної психотерапії

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
114Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Сазонова О. В.ФФПм-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ФФПм-21доцент Сазонова О. В.

Опис курсу

Мета курсу «Основи кататимно-імагінативна психотерапія» – ознайомлення з методом кататимно-імагінативної психотерапії, засвоєння теоретичних основ методу, її основних технік, отримання індивідуального досвіду імагінацій.

Завдання курсу:

 1. сформувати у студентів навички надання психотерапевтичної допомоги.
 2. ознайомити студентів з основними поняттями кататимно-імагінативної психотерапії;
 3. ознайомити студентів зі специфікою організації та проведення кататимно-імагінативної психотерапії в індивідуальній та груповій формах;
 4. розглянути особливості, принципи, основні техніки, застосування кататимно-імагінативної психотерапії, її теоретичні основи;
 5. провести протагоністичні сеанси індивідуальної та групової психотерапії за методом символдрами.

В результаті вивчення курсу «Основи кататимно-імагінативної психотерапії» студент повинен

знати:

 • специфіку, історію становлення, основні принципи та інструменти психотерапевтичного впливу кататимно-імагінативної психотерапії;
 • теоретичні основи методу кататимно-імагінативної психотерапії;
 • техніки проведення кататимно-імагінативної психотерапії;
 • принципи роботи з малюнками у терапії;
 • сфери застосування символ драми та її специцифіку;
 • психоаналітичний підхід до аналізу сновидінь та імагінацій.

вміти:

 • застосовувати отриманий досвід у практиці психологічного консультування, психокорекції, психотерапії.
 • проводити стандартні мотиви основного ступеню кататимно-імагінативної психотерапії;
 • аналізувати та інтерпретувати малюнки пацієнтів
 • застосовувати символдраму в роботі з підлітками та сім’ями.

Рекомендована література

 1. Барке У. Кататимно-имагинативная психотерапия : Учебное пособие по работе с имагинациями в психодинамической психотерапии. Пер. с нем. – М.: Когито-Центр, 2019. – 397с. (Современная психотерапия).)
 2. Вильке Є. Стили поведения психотерапевтической работы в символдраме. Сборник научных работ. – Ставрополь: Графа, 2009. – С. 6-13.
 3. Дезуаль Р. Направленное фантазирование. Хрестоматия по глубинной психологии / сост. Л. А. Хегай. – М.: ЧеРо, 1996. – Т.1. – С. 115–153.
 4. Кататимно-имагинативная психотерапия как психодинамическая образная психотерапия: Сборник статей / под ред. Е.В. Садальской. – М.: Издательский дом «Атмосфера», 2008. – Вып. 1. – С. 10-25
 5. Левицька Т.Л. Символдрама: теорія і практика : навч. посіб. / Т.Л.Левицька, Я.Л. Обухов Козаровицький. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – 266 с.
 6. Лёйнер Х. Направленное аффективное воображение. Хрестоматия по глубинной психологии / сост. Л. А. Хегай. – М.: ЧеРо, 1996. – Т.1. – С. 154-176
 7. Лёйнер Х. Основные принципы и терапевтическая эффективность метода направленного аффективного воображения. – Киев.: “Киевское общество символдрамы”, 2000. – С. 1-41.
 8. Лёйнер Х. Основы глубинно-психологической символики. Символдрама. Сборник научных трудов. – Мн.: Европейский гуманитарный университет, 2001. – С. 246-269.
 9. Лёйнер. Кататимное переживание образов. – М.: Эйдос, 1996. – 253 с.
 10. Обухов Я. Л. Символдрама: введение в основную ступень. / Я.Л.Обухов. – Ростов-на-Дону: ООО «Мини Тайп», 2005. – 120 с. –
 11. Обухов Я.Л. Основи символдрами. Вступ до основного ступеня. / Я.Л.Обухов. –К.: Главник, 2007.— 112 с. (Серія «Психол. інструментарій») –
 12. Обухов Я.Л. Основи символдрами. Вступ до основного ступеня. – К.: Главник, 2007. – 112 с.
 13. Обухов Я.Л. Удовлетворение архаических потребностей — использование метода символдрамы. – Журнал практического психолога, 1999. – №5-6, – С. 129-154.
 14. Обухов Я.Л., Сапижак О.М. Тест “Цветок” – Символ и Драма: сцена психотерапевтического пространства. 2002. – № 3 – С. 203-210.
 15. Символдрама. Сборник научных трудов / [Агеенкова Е.К., Василец Т.Б., Винова И.Е. и др.]; под ред. Я.Л. Обухова, В.А. Поликарпова. – Минск : Европейский гуманитарный университет, 2001. – 416 с.
 16. Турецька Х.І., Сазонова О.В. Нейрофізіологічне підґрунтя символдрами як психодинамічного напрямку психотерапії. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2019. Випуск 1, С. 344–349.
 17. Ульман Г. Вступ до кататимно-імагінативної психотерапії / Перекл.: Н.Богатиренко. – Жовква : Місіонер, 2020. – 132с.
 18. Хайгл-Эверс А., Хайгл Ф., Отт Ю., Рюгкр У. Базисное руководство по психотерапии. – СПб.: Речь, Восточно-Европейский Институт Психоанализа, 2001. – 784 с.

Силабус:

Завантажити силабус