Основні напрями філософії фемінізму (магістри)

Тип: Нормативний

Кафедра: філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Добропас І. О.ФФФм-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ФФФм-11доцент Добропас І. О.

Опис курсу

Метою вивчення курсу “Основні напрями філософії фемінізму” є осмислення місця та значення жінок в економічних, соціальних та культурних процесах, виявлення логіки суспільного розвитку, яка полягає у  необхідності паритетного розвитку обох статей.

Завдання вивчення курсу “Основні напрями філософії фемінізму” полягає у розгляді та аналізі історії європейської та української феміністичної традиції, оволодіння якою є невід’ємною частиною процеса демократизації суспільства; у оволодінні основними категоріями та поняттями феміністичної теорії з метою кращого усвідомлення ролі та місця жінки в суспільних процесах.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати:

  • основні періоди розвитку феміністичного  руху
  • специфіку положення жінок на сучасному етапі суспільного розвитку в різних культурних контекстах
  • особливості положення жінок в українському суспільстві
  • шляхи та засоби досягнення гендерного паритету в українському суспільстві.

вміти:

 • розрізняти особливості різних підходів до проблем осмислення соціальної ролі жінок, що пропонуються в різних течіях фемінізму,
 • вирізняти позитивні, ідеї європейського та американського фемінізму, які можуть бути використане в українському контексті,
 • на основі критичного аналізу  першоджерел визначати основні завдання феміністичної теорії
 • висловлювати власну позицію зі тих питань, що розглянуті в межах курсу.

 

Рекомендована література

 1. Аусландер Л. Женские+феминистские+мужские+лесбийские-гей +квир
 2. Банч Ш. Феминизм 80-е годы
 3. Бахофен И. Материнское право. // Классики мирового религиеведения. М.,1996. С.219-267
 4. Бебель А. Женщина и социализм
 5. Бовуар С. де. Друга стать. К., 1995.Т.1 розд. До визволення
 6. Бок Г. История, история женщин, история полов//Хрестоматия к курсу Основы гендерных исследований. М., 2000
 7. Брайсон В. Политическая теория феминизма. Введение. – М., 2001 розд 2
 8. Гайденко В.Феміністичні інтервенції в епістемології: головні напрямки та підходи. //Філософська думка 2001.№ 1, С.56-79
 9. Гуж Олимпия де Декларация прав женщины и гражданки
 10. Карпенко К. Природа та жінка. Перспективи екофемінізму в Україні. Харків 2005.Ч.2,Розд3
 11. Код Л. Епістемологія.// Антологія феміністичної філософії. К.,2006. С.214-227
 12. Матьє Н.-К. Він – культура, вона – натура.// Часопис «І», 2000.С.34-56
 13. Миллет К. Сексуальні політики. К., 2000 розд.2, 3 с.40-67
 14. Миллет К. Сексуальні політики. К., 2000.Розд.1
 15. Мітчелл Дж. Психоаналіз і фемінізм. Львів 2000 с.336-361,386-391
 16. Москоні Н. Статевий розподіл знань: як конституюється стосунок до знання. //Про рівність статей. К.,2007. С.253-275
 17. Перо М. Як писати  історію жінок. // Про рівність статей. К..2007. С. 60-75
 18. Смоляр Л. Феміністична традиція в Україні і питання сучасного жіночого руху // Зб Жінка і демократія. К.,  1995.С.54-76
 19. Уолстоункрафт М. В защиту прав женщин // http://www.tvergenderstudies.ru/fl00000r.htm
 20. Феофанова А. Женщина в Украине: личность или вещь?

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму