Нейролінгвістичне програмування

Тип: На вибір студента

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
4Немає
54.5Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432доцент Галецька І. І.
516доцент Галецька І. І.

Опис курсу

Нейролінгвістичне програмування вивчає закономірності суб'єктивного досвіду людей через розкриття механізмів і способів моделювання поведінки і передачі виявлених моделей іншим людям. НЛП є міждисциплінарною інтегративною концепцією необіхевіоральної орієнтації. Розглянуто нейрологічні процеси, які відповідають за зберігання, переробку і передачу інформації та розуміння механізмів внутрішнього сприйняття. Лінгвістичні аспекти НЛП зосереджено на алгоритмах мови у контексті особливостей механізмів мислення і поведінки, а також в організації процесів комунікації. НЛП досліджує системні зв’язки між поведінковими та когнітивними паттернами успішного функціонування та розробляє алгоритму моделювання особистої ефективності та досконалості. Теоретичні положення щодо психофізіологічних проявів психічної діяльності та практичні можливості нейролінгвістичного програмування як ефективного методу для організації і опису взаємодії в психологічному консультуванні, педагогіці, менеджменті, спілкуванні з метою психологічної діагностики, оптимізації  та психокорекції.

студент повинен знати

 • історію та базові положення НЛП;
 • сутність репрезентативних систем та критерії їх діагностики;
 • способи оптимального встановлення комунікативного контакту, рапорту;
 • сутність та основні приклади роботи в рамках лінгвістичної метамоделі;
 • логічні рівні проблемної ситуації;
 • можливості застосування метафор в психотерапії та психологічному консультуванні;
 • алгоритми коучінгу;
 • сутність екологічного підходу НЛП.

студент повинен вміти

 • визначати репрезентативну систему;
 • встановити раппорт;
 • застосувати якорі;
 • Здійснити розбір метамоделі;
 • встановити логічний рівень проблеми;
 • здійснювати коучінг.

Рекомендована література

 1. Андреас К., Андреас С. Измените свое мишление и воспользуйтесь результатами.Новосиб.1995.СПт., 2006, 447с.
 2. Боденхамер Б., Холл М. НЛП-практик: полный сертификационный курс. Учебник магии НЛП. СПб.: «прайм-ЕВРОЗНАК»,2003.- 272
 3. Бурлачук Л.Ф., Кочарян А.С., Жидко М.Е., Психотерапия, Учебник для вузов. — 3-е изд. допол., стереотип. — СПб.: Питер, 2012. — 534 с. Бэндлеp P. Используйте свой мозг для изменения.
 4. Бэндлеp P., Гpиндеp Д. Pефpейминг: оpиентация личности с помощью pечевых стpатегий. Воpонеж: HПО МОДЭК, 1995.
 5. Бэндлеp P., Гpиндеp Д. Из лягушек в принцы. Екатеринбург, 1999.
 6. Дилтс P. Моделирование с помощью НЛП. Спб.: Питер, 2000.
 7. Дилтс P. НЛП: Навыки эффективного лидерства. Спб.: Питер, 2001.
 8. Дилтс P. Стpатегии гениев В 3 т., М.: Класс, 1998.
 9. Коляда С.Моделирование бессознательногоМ1996.
 10. Найт С.Руководство по НЛП.СПб.2000.
 11. Плигин А., Герасимов А. Руководство к курсу НЛП-практик.-М., 2016.-576 с.
 12. Эриксон М. Гипнотические реальности. М.: Класс, 1999.
 13. Эриксон М. Стратегии психотерапии. М.: КСП+. 2000.

Силабус:

Завантажити силабус