Моральна культура спілкування та етикет

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: теорії та історії культури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016ArrayФФК-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ФФК-51

Рекомендована література

Базова

 1. Бокань В. Культурологія: Навч. посібник для вищих навчальних закладів. – К.,2000.
 2. Гуревич П. Культурология: Учебник. – М.: Гардарики, 2003.
 3. Кармин А., Новикова Е. Культурология. – СПб.: Питер, 2004.
 4. Кравченко А. Культурология: Учеб. пособие для вузов. – М., 2001.
 5. Кондаленко Л.К., Симонова С.М. Культура этикета. – Минск, 2002.
 6. Культурологія. Курс лекцій / За ред. А. Баканурського, Г. Краснокутського, Л. Спуленко. – К., 2004.
 7. Культурология: Учебник / Под ред. Ю. Солонина, М. Кагана. – М.: Юрайт-Издат, 2005.
 8. Культурологія / Під заг. ред. Горбача Н. – Львів, 2005.
 9. Лекції з історії світової та вітчизняної культури: Навч. посібник. Вид.2-ге. / За ред. А. Яртися , В. Мельника. – Львів: Світ, 2005.
 10. Оганов А., Хангельдиева И. Теория культуры: Учеб. пособие для вузов. – М., 2001.
 11. Петрова М. Культурология. Конспект лекций. – СПб., 2000.
 12. Подольська Є., Лихвар В., Іванова І. Культурологія: Навч. посібник. – К.: Центр навч. л-ри, 2003.

 Допоміжна

 1. Культурология. Хрестоматия / Сост. П.Гуревич. – М., 2000.
 2. Хрестоматия по культурологии. Учеб. пособие / Под. ред. А.Радугина. – М., 1998.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму