Методика викладання психології

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516Волошок  О. В.ФФП-31, ФФП-32

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ФФП-31Волошок  О. В.
ФФП-32Волошок  О. В.

Опис курсу

Методика викладання психології вивчається в якості обов’язкового предмета студентами психологічного відділення. По закінченню навчання їм присвоюється кваліфікація психолога – дослідника і викладача. Таким чином, даний навчальний курс виконує важливу функцію підготовки студентів до викладацької діяльності. Мета навчального курсу «Методика викладання психології» – ознайомлення студентів зі змістом, формами і методами викладання психології у середній загальноосвітній школі.

Результати навчання. Після завершення цього курсу студент буде :

знати:

 • Історію викладання психології у середніх навчальних закладах країн близького і дальнього зарубіжжя
 • Програми вивчення психології у середній школі
 • Вимоги щодо оформлення документації з предмету
 • Типологію уроків та їх сутність
 • Форми організації навчальної діяльності на уроці
 • Принципи та методи викладання психології
 • Систему оцінювання знань учнів

       вміти:

 • Скласти робочу програму курсу психологічної дисципліни, яка викладається у загальноосвітній школі
 • Написати конспект уроку з психології та план-сценарій виховного заходу для учнів школи
 • Складати тематичний план уроків з психології
 • Застосовувати під час уроків різні методи викладання та форми організації навчальної діяльності учнів
 • Підібрати оптимальну програму вивчення психології та систему оцінювання, виходячи з особливостей аудиторії (вік, рівень знань, інтереси учнів, вимоги до викладання, висвітлені у навчальному плані)

Методи навчання: Словесні (усні) методи: розповідь, евристична бесіда, дискусії, обговорення. Наочні методи: зображувальні – символічна, текстова, художня і словесна наочність. Практичні методи: рольова гра. Інтерактивні методи: робота в групах.

Мова викладання: українська

Форма звітності: іспит

Рекомендована література

 1. Бадмаев Б.Ц. Методика преподавания психологи. – Москва: Владос Питер, 2001. – 304 с.
 2. Володарская И.А., Лизунова Н.М. Система подготовки психологов в США // Вестник МГУ. Серия 14, Психология. – 1990. – №1. – С.57-67.
 3. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій. / Автор-укладач Н.П. Наволокова. – Харків: Основа, 2010. – 176 с.
 4. Карандашев В.Н. Методика преподавания психологи. – Санкт-Петербург: Питер, 2007. – 250 с.
 5. Ляудис В.Я. Методика преподавания психологи. – Москва, 1989. – 77 с.
 6. М’ясоїд П.А. Збірник задач по психології. – Київ: Вища школа, 1998. – 184 с.
 7. Основи культури гендерної рівності: навчальний посібник для учнів 9-11 класів загальноосвітніх закладів / за ред. О. Семиколєнової. – Київ: Ніка-Центр, 2010. – 176 с.
 8. Туріщева Л.В. Психолого-педагогічні аспекти уроку. – Харків: Основа, 2007.

Силабус:

Завантажити силабус