Історія політичних вчень (4 частина)

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та історії політичної науки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік
1Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416доцент Гарбадин А. С.ФФІ-21, ФФІ-22

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ФФІ-21доцент Гарбадин А. С., Ковальчук М. В.
ФФІ-22доцент Гарбадин А. С., Токарєва Л. В.

Опис курсу

“Історія зарубіжних політичних вчень: ХХ століття” є нормативним курсом для студентів другого року навчання напряму підготовки “політологія” філософського факультету.

Даний курс є однією з основних дисциплін спеціалізації. Дана дисципліна розкриває найбільш важливі напрямки розвитку політичної думки на Заході в ХХ столітті. У процесі освоєння дисципліни студенти повинні вивчити основні політичні теорії, розглядаючи їх як форму вивчення політики. При цьому вивчення політичних теорій здійснюється не тільки за підручниками, а перш за все через “занурення” у оригінальні тексти.

Студенти повинні навчитися бачити альтернативність політичних поглядів, концепцій і теорій. Порівнюючи різні теоретичні погляди, необхідно розрізняти існуючі методологічні підходи в політичних дослідженнях. Тим самим, студенти зможуть включитися в дискусії, які проходять сьогодні між представниками різних традицій політичної думки. Вивчення даної дисципліни передбачає творче ставлення студента до пошуку відповідей на питання з найактуальніших проблем політичної теорії.

Мета курсу полягає у отриманні студентами знань про результати розвитку політичної науки ХХ-XXI століть, у теоретико-методологічному вимірі зокрема, а також у площині практичного застосування знань. Специфіка курсу зумовлює інтерес саме до теоретико-історичного розгляду знань про політичне.

Рекомендована література

  1. Горбатенко В., Гарбадин А. Постмодерні підходи до аналізу політики / В. Горбатенко,  А. Гарбадин // Політична думка XX – початку XXI століть: методологічний і доктринальний підходи : підручник : у 2-х т. / за заг. Ред. Н. М. Хоми ; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, В. П. Горбатенко та ін.] – Львів : «Новий Світ-2000», 2016. – Т. 1. – 516 с. – С. 106-129.             
  2. Гарбадин А. Психоаналітичний підхід до аналізу політики      / А. Гарбадин // Політична думка XX – початку XXI століть: методологічний і доктринальний підходи : підручник : у 2-х т. / за заг. Ред. Н. М. Хоми ; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, В. П. Горбатенко та ін.] – Львів : «Новий Світ-2000», 2016. – Т. 1. – 516 с. . – С. 214-241.
  3. Гарбадин А. Еволюція політичного означення влади у концепції Мішеля Фуко / А. Гарбадин // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. – 2017. – № 9. – С. 65-72.

Силабус:

Завантажити силабус