Медична психологія

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
52.5Немає
62.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Дідковська  Л. І.Спеціалізація "Клінічна психологія"
68доцент Дідковська  Л. І.Спеціалізація "Клінічна психологія"

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516Спеціалізація "Клінічна психологія"доцент Дідковська  Л. І.
68Спеціалізація "Клінічна психологія"доцент Дідковська  Л. І.

Опис курсу

Курс «Медична психологія» знайомить студентів з психологічними особливостями людей, які страждають на різні захворювання, сучасними методами психологічної діагностики внутрішньої картини хвороби та інших психічних феноменів соматичних хворих, а також з методами ефективної корекції таких станів та профілактики їх появи в майбутньому. Об’єктом курсу є медична психологія як наукове знання, емпірія та практика. Предметом курсу є основні категорії медичної психології. Метою курсу є ознайомлення студентів з особливостями роботи психолога з хворими в клініці внутрішніх захворювань. Основне завдання курсу – сформувати у студентів адекватні сучасному рівню медико-психологічних знань уявлення про роботу психолога з медичними працівниками, та пацієнтами у клініці соматичних захворювань.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати:

 • основні категорії медичної психології;
 • особливості психічних процесів, стан особистості та її зміни при соматичних і психічних захворюваннях;
 • основи психологічного консультування, психотерапії, психогігієни, психопрофілактики та деонтології у професійній діяльності медичного психолога;

вміти

 • налагодити контакт з пацієнтом;
 • провести психологічне дослідження і виявити психологічні та соціальні чинники, що провокують зміни у психічній діяльності соматичних хворих;
 • провести медико-психологічне консультування та психокорекцію виявлених змін;
 • виявити внутрішню картину хвороби пацієнтів у клініці соматичних захворювань;
 • провести медико-психологічний супровід діагностичного і лікувального процесів;
 • створити здоровий психологічний клімат у лікувальному закладі та серед медичного персоналу.

 

Форми та методи навчання: лекції, презентації, семінарські заняття з груповим обговоренням, розгорнутими бесідами, груповими дискусіями, виконання практичних завдань з обговоренням на семінарських заняттях, самостійна робота

Форма звітності: письмовий іспит (тестові завдання) в кінці 6 семестру

Мова навчання: українська

 

Рекомендована література

 1. Ждан В.М., Скрипніков А.М., Животовська Л.В. Основи медичної психології. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2014.
 2. Карвасарский Б. Д. Клиническая психология. – СПб.: Питер, 2006.
 3. Максименко С.Д., Цехмістер Я.В., Коваль І.А. Медична психологія. – К.: Видавничий дім «Слово», 2014.
 4. Менделевич В.Д. Клиническая (медицинская) психология. – М.: МЕДпресс-информ, 2005.
 5. Основи загальної і медичної психології / за ред. І.С. Вітенка, О.С. Чабана. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2003.
 6. Спіріна І.Д., Вітенко І.Д. Медична психологія. – Дніпропетровськ: ПП «Ліра» ЛТД, 2012.

Силабус:

Завантажити силабус