Історія зарубіжних політичних вчень XX cт.

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та історії політичної науки

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
4

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1