Ідентичність в сучасній історії ідей

Тип: Нормативний

Кафедра: філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Лосик О. М.ФФФм-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ФФФм-11доцент Лосик О. М.

Опис курсу

Вивчення філософсько-культурознавчих основ ідентичності навчає підходів та методик тлумачення найновіших смислів сучасності. Знання історичних, соціальних, культурно-історичних та ідейно-політичних передумов становлення й поширення новітнього світогляду людської думки й уяви в історії Західної цивілізації ХХ століття підвищує культуру мислення, посилює чіткість, послідовність, аргументовану доведеність суджень, ознайомлює з правилами дискусії на актуальні дилеми сучасності. Освоєння курсу допомагає раціонально відібрати з потоку наукової інформації необхідний методично-пізнавальний матеріал та співставити його з українським контекстом. Розуміння ідейних витоків та підгрунть ідентифікування особи й спільноти сприяє інтелектуальному розвитку сучасного науковця та навчає його можливостям впливати на трансформацію публічного й приватного простору життєдіяльності людини й соціуму.

Мета навчальної дисципліни “Ідентичність у сучасній історії ідей” полягає у допомозі студентам сформувати світоглядні основи сучасного теоретично-наукового та філософського дискурсу, що стосується трансформації людської особи та форм її ідентичності в контексті сучасних потреб вищої школи, актуальних завдань університетської освіти та гуманістичної парадигми знань.

Завдання курсу:

а) оволодіти ключовими поняттями, що складають тематичний тезаурус курс;

б) вивчити філософські й культурознавчі проблематики, положення, концепції та методологічні підходи трактування особи у Західній та Східній цивілізаціях в контексті історичної еволюції їх постання та розвитку;

в) проаналізувати специфічні особливості трансформації людської ідентичності під впливом глобалізаційних викликів та соціально-ідейних змін у ХХ-ХХІ ст.;

г) розкрити фундаментальне значення ідентичності у її філософському, соціальному, культурному трактуваннях в умовах сучасної світоглядної трансформації цивілізаційних парадигм й моделей пізнання

         

Рекомендована література

Базова:

  1. Козеллек Р. (2000), Зміни досвіду та методів: історично-антропологічний начерк, В: Історичні пошуки ідентичності (ред. Козеллек Р., Шеррер Ю., Сігов К.), Київ, Дух і Літера, 2002.
  2. Тайлор Ч. Етика Етика аететичності. К., 2002.
  3. КозеллекР., Шеррер Ю., Сігов К. Історичні пошуки ідентичності. К., 2004.
  4. Гнатюк О. (2005), Прощання з імперією. Українські дискусії про ідентичність, Київ,  Критика.
  5. Томсон Е. (2007), Трубадури імперії, Київ, Критика. – Вибрані фрагменти.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму