Ідентичність в сучасній історії ідей

Тип: Нормативний

Кафедра: філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Лосик О. М.ФФФ-51м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ФФФ-51мдоцент Лосик О. М.

Опис курсу

Вивчення філософсько-культурознавчих основ ідентичності навчає підходів та методик тлумачення найновіших смислів сучасності. Знання історичних, соціальних, культурно-історичних та ідейно-політичних передумов становлення й поширення новітнього світогляду людської думки й уяви в історії Західної цивілізації ХХ століття підвищує культуру мислення, посилює чіткість, послідовність, аргументовану доведеність суджень, ознайомлює з правилами дискусії на актуальні дилеми сучасності. Освоєння курсу допомагає раціонально відібрати з потоку наукової інформації необхідний методично-пізнавальний матеріал та співставити його з українським контекстом. Розуміння ідейних витоків та підгрунть ідентифікування особи й спільноти сприяє інтелектуальному розвитку сучасного науковця та навчає його можливостям впливати на трансформацію публічного й приватного простору життєдіяльності людини й соціуму.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму